SKOLEUNDERVISNING

Barn og unge, landets fremste skadeforebyggere!

Skoleundervisningen har en målsetning om å bedre brannvern og holdninger i skolesituasjonen, samt å tilføre mer kunnskap om brannvern, bedre holdninger til liv og verdier, som elevene bringer med seg hjem og videre i livet.

Skoleundervisningen er et samarbeid mellom KLP og NBLF som ansatte i lokale brannvesen i området er medlemmer av.

Undervisningen er rettet mot elever i 6. klassetrinn og deres familier og samarbeidet administreres av NBLF sine lokale kretslag, som også har vært en positiv pådriver i dette arbeidet.

Skoleklassene får skadeforebyggende opplæring og informasjon i skole, lek og i hjemmet.
Det er også viktig å skape gode holdninger til liv og verdier.

Opplæringen består i hovedsak av en teoretisk del. Den teoretiske delen forgår med visuelle hjelpemidler samt drøftinger om teamet i klassen.
Det kan også gjennomføres en praktisk del som består av øvelser ute der hver elev får delta i slokkingsarbeidet med forskjellige slokkemidler.

Erfaringene fra skoleundervisningen er svært gode, samtidig vet vi at barn og unge, kanskje er landets fremste skadeforebyggere. Dette begrunnes at de tar kunnskapen med seg hjem til øvrig familie. Alle elevene får i oppgave å sjekke brannsikkerheten i sitt eget hjem ved hjelp av en sjekkliste. Og har eleven fått beskjed om å teste røykvarsleren når de kommer hjem fra kurs, nytter det ikke med utsettelser fra mor eller far. Da skal det gjøres - straks!

Elevene blir og oppfordret til å sjekke sikkerheten hos besteforeldrene. Etter endt kurs får alle elevene sitt eget brannvernsertifikat som forteller litt om hva de har lært.

Den praktiske gjennomføringen står NBLF for, mens KLP bidrar økonomisk.
 
Kontaktperson Vidar Bakke. E-post: undervisning@nblf.no