Norsk brannfaglig landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for ansatte i brannvesen, yrkes- og deltidsbrannkorps samt andre med relevant yrke.
Forbundet har 14 kretslag.
Norsk brannfaglig landsforbund skal være en ledende intresseorganisasjon innenfor brannfaglig saker i et samfunnsperspektiv.

Forbundet er upolitisk og engasjerer seg ikke i lønns- eller fagforeningsspørsmål.

Forbundets øverste organ er generalforsamlingen, som avholdes 2. hvert år.

Den løpende drift ivaretas av forbundsstyret, som består av 18 medlemmer bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer og 14 styremedlemmer. Hvert enkelt kretslag har ett styremedlem.

De viktigste satsningsområder er:

  • Tydelig og godt regelverk
  • Tilgang til utdanning som gir god kompetanse på alle nivåer
  • Tilgang til lederutdanning, operasjonelt og strategisk
  • Nødvendige fullmakter og myndighet
  • Tilstrekkelige ressurser og likeverdige vilkår
  • Koordinering med andre myndigheter, nødetater og samfunnsaktører
  • Bidra til å opprettholde brann- og redningstjenestens gode anseelse og høye yrkesetiske standard

 

Marita Eik style=

Marita Eik

Sekretær
Anders Løberg style=

Anders Løberg

Leder
Ove Stokkeland style=

Ove Stokkeland

Nestleder
Roger Johnsen style=

Roger Johnsen

Kasserer