Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps.
Forbundet har 15 kretslag.

Forbundet konsentrerer i første rekke sin virksomhet om brannfaglige saker i et samfunnsmessig perspektiv.
Forbundet er upolitisk og engasjerer seg ikke i lønns- eller fagforeningsspørsmål.

Forbundets øverste organ er generalforsamlingen, som avholdes 2. hvert år.
Den løpende drift ivaretas av forbundsstyret, som består av 9 medlemmer med 5 vara. Styret har 5-6 møter i året.
I tillegg til dette avholdes landsrådsmøte én gang i året. På landsrådsmøtet deltar kretslagslederne, styret med vara samt eventuelle utvalgsmedlemmer o.a.

De viktigste satsningsområder er:
- Bidra ved utvikling av lover, forskrifter og andre brannfaglige regler
- Faglig og organisatorisk utvikling av brannvesnene
- Samarbeid med andre brannfaglige organisasjoner
- Utvikling av bedre kompetanse
- Forebyggende tiltak og informasjon

 

Marita Eik style=

Marita Eik

Sekretær
Anders Løberg style=

Anders Løberg

Leder
Ove Stokkeland style=

Ove Stokkeland

Nestleder