KBT

Bli medlem

Oppført:
Byggherre: NBLF

Kollegiet for brannfaglig terminologi.
KBT har som sitt primære formål å samle og systematisere aktuelle faguttrykk tilknyttet brannfaget og presentere disse på en oversiktlig og lettfattelig måte. Vi arbeider for et enhetlig fagspråk og ønsker å ta del i utviklingen av dette. Forfattere, myndigheter og andre interesserte oppfordres til å bruke ordlisten aktivt.

Hjemmeside

FIRE SAFETY IN HOTELS

Bli medlem
Oppført: 20021
Byggherre: FEU

An Analysis of the Implementation and Impact of the 1986 EC Recomendations on Fire Safety in Existing Hotels.

EFVS

Bli medlem
Oppført: 2001
Byggherre: FEU

Prosjektet er under Leonardo da Vinci programmet og ble ferdig tidlig 2001. Prosjektet går ut på å beskrive den ønskede kompetanse en ferdig utdannet brannmann skal ha, uavhengig av i hvilket land han har tatt sin utdanning. Prosjektet beskriver hvordan kompetansen kan oppnås uten å angi kursopplegg, kursvarighet osv. Kompetansen beskrives slik at den kan aksepteres i alle europeiske land uavhengig av eksisterende utdanningssystem. Prosjektet støtter således oppunder målsetningen om fri flyt av arbeidskraft i Europa.

EUSR

Bli medlem

Oppført: 2000
Byggherre: EUSR

Prosjektet er under Leonardo da Vinci programmet og går ut på å utvikle rutiner og beskrivelser av ulike teknikker som kan anvendes ved redning i fjell, sjakter og kummer og lignende steder hvor klatreteknikker er nødvendig. Prosjektet er gjennomført av brannvesen i blant annet Tyskland og England. Prosjektet var ferdig i 2000.