Stortingets justiskomité holdt åpen høring

Stortingets justiskomité holdt åpen høring

Stortinget mottok innspill fra en rekke organisasjoner under høringen om den nye brann- og redningsmeldingen:

 • KS
 • Fagforbundet
 • Norges Skogeierforbund
 • Maskinentreprenørenes Forbund avdeling Skog
 • Brannfaglig Fellesorganisasjon – BFO
 • Norsk Brannfaglig Landsforbund – NBLF
 • Norsk Brannvernforening
 • Brannmenn Mot Kreft
 • Samfunnsbedriftene Brann og Redning
 • Nasjonalt Brannfaglig Råd
 • Norsk Brann- og Redningsforum
 • Setesdal Interkommunale Politiske Råd

Stortingets nett-TV kan du se hva de enkelte vektla i sitt høringsinnspill. Alle er i tillegg gitt anledning til å gi skriftlige innspill.

NBLF holdt sitt innlegg 18. min ut i sendingen og har gitt skriftlig innspill.

Innspillene vil bli brukt til å videreutvikle meldingen før den behandles av Stortinget den 6. juni.