Stortingets justiskomité holdt åpen høring

Stortingets justiskomité holdt åpen høring

Publisert av Ida Evelina Fossli Støten den 10.05.24.

Stortinget mottok innspill fra en rekke organisasjoner under høringen om den nye brann- og redningsmeldingen:

 • KS
 • Fagforbundet
 • Norges Skogeierforbund
 • Maskinentreprenørenes Forbund avdeling Skog
 • Brannfaglig Fellesorganisasjon – BFO
 • Norsk Brannfaglig Landsforbund – NBLF
 • Norsk Brannvernforening
 • Brannmenn Mot Kreft
 • Samfunnsbedriftene Brann og Redning
 • Nasjonalt Brannfaglig Råd
 • Norsk Brann- og Redningsforum
 • Setesdal Interkommunale Politiske Råd

Stortingets nett-TV kan du se hva de enkelte vektla i sitt høringsinnspill. Alle er i tillegg gitt anledning til å gi skriftlige innspill.

NBLF holdt sitt innlegg 18. min ut i sendingen og har gitt skriftlig innspill.

Innspillene vil bli brukt til å videreutvikle meldingen før den behandles av Stortinget den 6. juni.