NBLF-Oslo og Akershus med i referansegruppe

NBLF-Oslo og Akershus med i referansegruppe

Publisert av Ida Evelina Fossli Støten den 10.06.24.

Direktoratet for byggkvalitet har fått i oppdrag av Kommunal- og distriktsdepartementet å utrede og utarbeide eventuelle
forslag til lov- og/eller forskriftsendringer i systemet for tilsyn og uavhengig kontroll i plan- og bygningslovgivningen. 
 
NBLF er en av mange som er invitert til å være med i en referansegruppe for dette arbeidet. NBLF - Oslo og Akershus er tildelt oppdraget, og overingeniør Ansgar Danielsen i Asker og Bærum brann og redning IKS deltar som vår representant. Ansgar har mange års erfaring med systemet for tilsyn og uavhengig kontroll. Han har derfor et godt grunnlag for å påvirke dette arbeidet positivt for brann-Norge.
 
Vil du vite mer kan du lese her:

https://www.dibk.no/Nyhetsarkiv/hva-mener-kommunene-om-tilsyn-i-byggesaker