NBLF spørreundersøkelse

NBLF spørreundersøkelse

Publisert av Ida Evelina Fossli Støten den 02.07.24.

NBLF har gjennom flere år opplevd et dalende engasjement i enkelte kretslag, og noen få er avviklet. På bakgrunn av dette ble det i slutten av mai sendt en spørreundersøkelse til alle landets kommuner/brannvesen. Undersøkelsen ble avsluttet i uke 24, og det jobbes nå med å avdekke funn som kan gi svar på hva som bør gjøres for at forbundet skal bli en mer attraktiv ressurs for brann-Norge! Hovedstyret skal behandle resultatene og funnene etter ferien.
 
Spørsmålene og svaralternativene i undersøkelsen er listet nedenfor. Kan røpe at 82% av de som svarte er krysset på "Ja" i spørsmål 1, 4% "Nei" og 14% "Vet ikke".

Tenker du som oss, at brann-Norge har behov for en landsomfattende interesseorganisasjon for brann- og redningspersonell?

  • Ja
  • Nei
  • Vet ikke
Hvordan tenker du at NBLF best kan bli en felles stemme utad for norske brann- og redningsvesen?

Hva vil være den beste regioninndelingen for organisasjonen?

  • Fylkesvis (som i dag, noen fylker er sammenslått)
  • Pr 110-distrikt
  • Pr. kommune/brannvesen
  • Annet

Hvilken medlemsstruktur vurderer du som den beste?

  • Enkeltpersoner
  • Bedriftsmedlemskap for det enkelte selskap/brann- og redningsvesen/kommune
  • Annet

Hvilken økonomisk modell vil du foretrekke for bedriftsmedlemskap?

Hvilke fagområder/temaer ønsker du blir organisert gjennom NBLF?

Er det andre forhold enn det som fremkommer i spørreundersøkelsen som bør vurderes i en eventuell ny medlemsstruktur?  

Hvorfor tenker du at det ikke er behov for en felles interesseorganisasjon?