CTIF NORGE ARRANGERER SKOGBRANN WEBINAR 28.04

CTIF NORGE ARRANGERER SKOGBRANN WEBINAR 28.04

Publisert av Marianne Juul den 12.09.22. Oppdatert 15.11.22.

Lyng- og utmarksbrannen på Sotra i 2021
CTIF Norge arrangerer skogbrann webinar 28. april 2022.

Lyng- og utmarksbrannen på Sotra i 2021 var utfordrende med sterk vind, høye temperaturer, fare for spredning til bebyggelse nær skog m.m. God innsats fra store styrker både lokalt, regionalt og skogbrannheilkopter forhindret at ytterligere flere hundre boliger gikk tapt.

Temaer på webinaret

  • Kommunal kriseledelse og innsatsledelse på Sotra deler erfaringer.
  • Det settes fokus på beredskap og forebyggende tiltak på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, knyttet opp mot gress/lyng/kratt- og skogbrannhendelser Norge bør ha fokus på fremover.
  • NIBIO presenterer «Kartlag med nyttig informasjon om skogressurser».
  • Meteorologisk institutt informerer om bruk av digitale verktøy som kan være til nytte ved gress/lyng/ kratt- og skogbranner og satsningsområder inn mot skogbrannberedskap.
  • Professor og prosjektleder, Torgrim Log, Høgskulen på Vestlandet, har forsket på brannrisiko i randsonen natur/bebyggelse – og tiltak Norge bør ha fokus på fremover.
  • Norges mest erfarne skogbrannhelikopterpilot deler erfaringer fra innsatser som kan ha nytteverdi for innsatsledelse.

 

Mer informasjon om programmet og påmelding finner du her