Agder brannbefalslag inviterte til fagdag

Agder brannbefalslag inviterte til fagdag

Publisert av Ida Evelina Fossli Støten den 21.06.24.
Hensikten var øke å kompetansen til deltagerne og inspirere til forebygging i forkant av sommeren.
Det å forebygge brann i skog og utmark handler om å minske sannsynligheten og være godt forberedt.
Det var også veldig nyttig å knytte kontakt med andre som har samme mål om å forebygge brann.
Med dyktige foredragsholdere og engasjerte deltagere så ble dagen stor suksess.
Nederst i artikkelen ligger PowerPoint-presentasjonene fra dagen.