BRANNVERN PÅ MANGE SPRÅK "Brannsikker bolig" er en digital brosjyre som gir grunnleggende kunnskaper om brannsikkerhet i hjemmet på 37 språk. Det er også laget en kort informasjonsfilm basert på brosjyren, tilgjengelig på noen av språkene.
 
Brosjyren kan fritt brukes til informasjon, opplæring og undervisning. Du kan gjerne sette inn deres egen logo på siste side i PowerPoint-versjonen, men utover dette er det ikke tillatt å gjøre endringer uten etter avtale. 

"Brannsikker bolig" er utarbeidet av Norsk brannvernforening med støtte fra Finans Norge.
Ta kontakt ved ønske om ytterligere språkversjoner, så sjekker vi om vi kan få det til.

Hjemmeside til brosjyren