Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 
HJEMMEBOENDE ELDRE- OG OMSORGSTRENGENDE Tilbake Utskriftsvennlig side

Vi vet at andelen hjemmeboende eldre og omsorgstrengende vil øke betraktelig de nærmeste årene. Dette er en politisk ønsket utvikling som gir mange fordeler, men brannsikkerhetsmessig vil det gi mange utfordringer fremover. Dette er vi som brannvesen nødt til å ta alvorlig i det forebyggende arbeide fremover.

 

NBLF har gjennomført et prosjekt for å motivere brannvesen til å fokusere på dette viktige forebyggende arbeidet, og høste erfaringer for tiltak i denne sammenheng.

 

Den viktigste lærdommen er at vi må samarbeide med andre etater og myndigheter for å lykkes i arbeidet for å unngå tap av menneskeliv i brann. Særlig er kommunens hjemme- og sosialtjeneste viktig samarbeidspartner. I tillegg er det forsøkt nye tekniske anlegg, som mobilt slokkeanlegg. Dette tror vi er et meget godt tiltak i mange sammenhenger.

 

Til sist nevnes det at denne type forebyggende arbeid er samfunnsmessig riktig og omhandlet som et viktig område i Stortingsmelding nr 35 – Brannsikkerhet, forebygging og brannvesenets redningsoppgaver. Det vises også til NOU - ”Trygg hjemme” som har gitt sine anbefalinger helt i tråd med det som er gjort i Eldre-/omsorgsprosjektet vårt.

 

Nedenstående er det muligheter for å hente ut materiale som er benyttet i prosjektet og som kan være nyttig i dette viktige brannforebyggende arbeidet. Særlig i oppstartsfasen vil motivasjonsvideo og rapport etc. være til god hjelp for involverte deltagere.

 

Lykke til med arbeidet!

  
  
Film om eldre hjemmeboende - ZIP-fil ca. 485 MB
  
Slokkefilm - ZIP-fil ca. 37 MB
  
Film om risikoutsatte - ZIP-fil ca. 460 MB
 
Prosjektrapport - PDF-fil ca. 70 kB
  
  
  

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann