Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

LEDER BEREDSKAP ELLER BRIGADELEDER

Arbeidsgiver: Trondheim brann og redningstjeneste
Søknadsfrist: 24.03.2006
 

TRONDHEIM BRANN OG REDNINGSTJENESTE SØKER LEDER BEREDSKAP / BRIGADELEDER - 2. GANGS UTLYSNING

 
Ved Trondheim brann og redningstjeneste er det ledig stilling som Leder beredskap eller Brigadeleder i 100 % fast stilling. Opplysninger om stillingene finnes på www.trondheim.kommune.no/stillingledig eller tlf. 72547624 / 917 60 210 eller 72547611 / 916 72 166. Lønn etter gjeldende avtale.
 

Kvinner oppfordres til å søke.

 
Søknad sendes elektronisk eller på rett skjema til: Trondheim kommune,

Trondheim brann og redningstjeneste, 7004 TRONDHEIM

Rett skjema kan hentes ved Trondheim brann og redningstjeneste, Kongens gt. 2 ved henvendelse ekspedisjonskontoret 1 etg.

 

Søknadsfrist:  24. mars 06

 

Trondheim brann og redningstjeneste har i dag 162 ansatte fordelt på avdelingene forebyggende avd, fagsentral brann, beredskapsavdeling, kompetansesenter og en administrativ avd.

 
Byneset deltidskorps er også en avdeling underlagt Trondheim brann og redningstjeneste.

Beredskapsavdelingen består av 4 brigader à 23 personer i turnusarbeid, leder beredskap i dagtidsstilling, sekretær i 40 % stilling samt Byneset deltidskorps. Brigaden utøver den praktisk brann- og redningsvirksomheten.

 
Vi søker en person som er prestasjonsorientert, utviklingsorientert, beslutningsdyktig, motiverende, tydelige, samlende og en erfaren leder med gode samarbeidsevner søkes til

Leder beredskap / brigadelederstilling i beredskapstjeneste. Fast 100%. I utøvelsen som leder beredskap, vil ansvarsområdet være blant annet å ivareta ansvaret for HMS-oppfølging, ansvar for operative planverket, overordnet materiellansvar, prosjektledelse og koordinere arbeide/utviklingen mellom brigadene.

 

For å synliggjøre de oppgaver og utfordringer som ligger til stillingen, benytter vi stillingsinsbeskrivelsene for leder beredskap og brigadeleder til å belyse de krav og forventninger som forventes av søker. Leder beredskap, vil som er forsøkordning, rullere årlig med brigadeleder (turnus). Avhengig av den totale organiseringen av utrykningsenheten, vil søkeren bekle stillingen som enten leder beredskap eller brigadeleder.

 

Spørsmål om stillingene kan rettes til personalkonsulent Lars Wangberg tlf. 72547624 mob. 917 60 210 eller til brann og redningssjef Bjørn-Olav Heieraas tlf. 72547611 mob. 916 72 166.

 

Søknad sendes elektronisk eller på rett skjema til: Trondheim kommune, Trondheim brann og redningstjeneste, 7004 TRONDHEIM

 

Søknadsfrist:  24. mars 06

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann