Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINGENIØR/KONTROLLØR OG NESTLEDER BEREDSKAP

Arbeidsgiver: Gardermoregionens interkommunale brannvesen
Søknadsfrist: 15.03.2006
 

Gardermoregionens interkommunale brannvesen (GRIB) ble stiftet den 01.01.05 og er dannet som et interkommunalt selskap (IKS), heleid av deltagerkommunene; Gjerdrum, Nannestad og Ullensaker. Selskapet er fordelt på 3 brannstasjoner med hovedsete på Jessheim, og består av 35 heltid- og 37 deltidstillinger. GRIB har 10 brannbiler og 4 feierbiler som betjener over 40.000 innbyggere. I regionen er det ca.16.000 skorsteiner og ca.300 særskilte brannobjekter, inkludert Oslo lufthavn. Utrykningsfrekvens; ca.700.

 

Gardermoregionens interkommunale brannvesen har ledig følgende stillinger:

 

BRANNINGENIØR/ KONTROLLØR (100%)

 

Stillingen er tillagt følgende hovedarbeidsoppgaver:

·         Tilsyn i særskilte brannobjekter

·         Motivasjons- og informasjonsarbeid

·         Brannteknisk saksbehandling

 

Kvalifikasjoner og vektlegging:

·         Kvalifikasjoner etter §7-6, Forebyggende personell, i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen:

-          Utdanning som Ingeniør fra ingeniørhøyskole, annen relevant høgskoleutdanning, eller særskilt

brannteknisk utdanning på samme nivå, eller

-          Yrkesutdanning for brannkonstabel i heltidsbrannvesen samt beredskapsutdanning trinn I, eller

-          Fagutdanning som feiersvenn

·         God muntlig og skriftlig framstillingsevne, og gode kunnskaper i bruk av EDB

·         Erfaring i brannforebyggende arbeid (ønskelig)

·         Villighet til å gjennomføre ”yrkesutdanning i forebyggende brannvern” dersom søker ikke har gjennomført dette

 

Nærmere opplysninger: Avdelingsleder Forebyggende; Helge Hansen, Tlf. 66108314

 

NESTLEDER BEREDSKAP (100%)

 

Stillingen er tillagt følgende hovedarbeidsoppgaver:

·         Personalbehandling, Planlegging og gjennomføring av øvelser, Biler og utstyr

 

Kvalifikasjoner og vektlegging:

·         Utdanning som Ingeniør fra Ingeniørskole, eller annen relevant høgskoleutdanning og særskilt brannteknisk utdanning.

·         Eller kvalifikasjoner etter §7-7 Utrykningsleder, i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.

·         Vedkommende må være villig til å gjennomføre de opplæringstiltak som finnes nødvendig

·         Gode datakunnskaper, erfaring fra instruksjon, og gode samarbeidsevner er en nødvendighet

 

Søkeren må ha førerkort klasse C med utrykningsførerbevis, eller forplikte seg til å ta dette under prøvetiden for egen regning.

Den som tilbys stillingen må kunne fremlegge tilfredsstillende dokumentasjon på fysikk og helse før ansettelse.

Nærmere opplysninger om stillingen fåes ved henvendelse til Beredskapsleder Ole Ludvigsen, Tlf. 66108310, eller Brannsjef Kjell Johansen, tlf. 66108312.

 

FELLES FOR BEGGE STILLINGENE:

Tilsetting skjer på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldene lover, tariffavtale og reglement.

Arbeidstid; 37,5 time/uke med fleksitid. Lønn etter avtale. Arbeidssted; Jessheim brannstasjon.

Den som tilbys stillingen må fremlegge utvidet politiattest før ansettelse.

Søkerene må disponere egen bil til tjenestebruk med godtgjørelse etter statens satser. 

 

Skriftlig søknad med kopi av vitnemål og CV (med referanser) sendes:

Gardermoregionens interkommunale brannvesen, Postboks 244, 2051 JESSHEIM

(Søknad med tilhørende kopier returneres ikke)

 

Søknadsfrist: 15.03.2006

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann