Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINGENIØR / BRANNINSPEKTØR

Arbeidsgiver: Grimstad brann- og feiertjeneste
Søknadsfrist: 30.12.2005
 

Grimstad er Ibsens og Hamsuns by. Kommunen er i jevn vekst, og har i dag har ca.19.200 innbyggere.  Beliggenheten på Sørlandet gir de beste muligheter til friluftsliv på sjø og land. Undervisningssektoren er godt utbygget, og kultur- og fritidstilbudene er mange og varierte. Kommunen er i sterk utvikling på flere felt, og utfordringene for administrasjonen er mange.

 

 

Grimstad brann- og feiertjenesten har ledig stilling som

Branningeniør / branninspektør

Stillingen hører organisasjonsmessig til brann- og feiertjenesten og er nyopprettet, fast heltidsstilling.

Enheten har 23 årsverk og stillingen rapporterer til fagleder brannforebyggende

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

-          Tilsynsarbeid og saksbehandling i hht brannloven

-          Motivasjons- og informasjonsarbeid innen brannvern

-          Kurs og instruktør oppgaver

-          Andre oppgaver relatert til forebyggende brannvern- / HMS arbeid

 

Kvalifikasjoner:

Kravene til stillingen er i hht. dimensjoneringsforskriftens  § 7-6. Forebyggende personell.

Forebyggende personell skal ha gjennomført yrkesutdanning i forbyggende brannvern og ha enten:

-          utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå, eller

-          yrkesutdanning for brannkonstabel i heltidsbrannvesen samt beredskapsutdanning trinn 1, eller

-          fagutdanning som feiersvenn

Også personer som mangler yrkesutdanning i forebyggende brannvern oppfordres til å søke. De som mangler utdanningen forplikter å gjennomføre denne etter tilsetning

 

I tillegg vil følgende bli vektlagt:

-          Nøyaktighet, pliktoppfyllende, selvstendighet og gode samarbeidsevner

-          Kjennskap til tilsynsarbeid og PC som arbeidsverktøy

-          God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 

Stillingen har normal arbeidstid og den som tilsettes må bære uniform i hht. gjeldende reglement, samt inneha førekort kl.B. Samarbeid med andre kommuner kan innebære noe reiseaktivitet.

Tilsetning skjer i hht. gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Spørsmål om stillingen kan rettes til fagansvarlig brannforebyggende Eirik Evensen – 37250498 eller enhetsleder Tore Olsen 37250443.

 

Lønn er avhengig av totale kvalifikasjoner. Kommunen har gunstig forsikring- og pensjonsordning.

 

Skriftlig søknad med kopier av aktuelle papirer sendes innen 30.12.05 til : Grimstad brann- og feiertjenesten, Servicebox 503, 4898 Grimstad.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann