Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNSJEF

Arbeidsgiver: Inn-Trøndelag Brannvesen IKS
Søknadsfrist: 31.10.2005
 

Inn-Trøndelag Brannvesen IKS

Inn-Trøndelag Brannvesen IKS er et interkommunalt selskap under etablering for kommunene Inderøy, Mosvik, Verran og Steinkjer. Selskapet er organiser t som et inter kommunalt selskap etter IKS-loven med eget representantskap og styre. Selskapet skal være i funksjon fra 01.01.06, og vil fra samme dato være
brannvernmyndighet for de 4 kommunene. Selskapet vil ha sitt ho vedkontor i Steinkjer. Samlet innbyggertall i regionen er ca 30 000. Br annberedskapen vil bli løst med heltidsmannskaper kn yttet til
brannstasjonen i Steinkjer, og deltidsmannskaper stasjonert i Inderøy og Verran.

BRANNSJEF – ID.NR. 297

Som daglig leder i selskapet skal det snarest ansettes brannsjef – Id.nr. 297 Brannsjefens oppgaver er fastsatt i selskapets vedtekter og for øvrig i brannvernlovgivningen. Brannsjefen rapporterer til styret.

Viktige ansvarsområder vil være:

  • Bemanning og organisering av brann- og feiervesenet i henhold til lover og forskrifter
  • Formelle plikter i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven, herunder deltakelse i overordnet vakt
  • Strategisk og operativ ledelse av selskapet
  • Personalledelse og utvikling av personell
  • Utarbeidelse og oppfølging av budsjetter med sikte på forsvarlig og effektiv drift
  • Sekretariat for selskapets styrende organer

Stillingen ønskes besatt av sivilingeniør eller person med annen relevant universitets- eller høgskoleeksamen. Brannsjefen må som minimumskrav gjennomgå eller ha gjennomgått yrkesutdanning i forebyggende brannvern og beredskapsutdanning trinn 3 ved Norges Brannskole, være utdannet som ingeniør fra ingeniør-høgskole eller annen relevant utdanning, eller ha minst 2 års erfaring som brannsjef i kommune eller region med inntil 20 000 innbyggere. Det vises generelt til Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 7-11.

Inn-Trøndelag Brannvesen IKS vil få en sentral rolle i brannvern- og redningsarbeidet i regionen, og daglig leder vil få ansvar for både strategisk og operativ ledelse av selskapet. I tillegg til den utadrettete ledelse må daglig leder ha god evne til å lede, motivere og utvikle egne medarbeidere, og skape et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsforhold for de ansatte. Daglig leder må være resultatorientert og ha god evne til å samarbeide og kommunisere både internt i organisasjonen og eksternt mot andre kommuner og regioner, og overfor media.

Det kreves god skriftlig fremstillingsevne, og evne til å presentere saker for selskapets styrende organer på en god og oversiktlig måte. I tillegg til personer som er engasjert innenfor brannvern i dag ønskes søkere med relevante egenskaper, utdannelse, bakgrunn og interesse, og som vil kvalifi sere seg for stillingen som brannsjef.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke på stillingen.
Vi tilbyr lønn etter avtale og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Eventuelle spørsmål til stillingen kan rettes til styreleder Ole Tronstad, tlf 995 87 042 eller brannsjef Geir Gilde, tlf 74 16 91 24 / 913 26 184. Id.nr. må oppgis i søknaden. Søknader som ikke er påført id.nr. vil ikke bli registrert/vurdert. Oppgi alltid
stillingens id.nr. ved forespørsel om stillingen.

Søknad med kortfattet CV sendes Inn-Trøndelag Brannvesen IKS,
c/o Steinkjer kommune avd. for økonomi og personal, serviceboks 2530, 7729 Steinkjer. Kopi av vitnemål og attester vil bli avkrevd den som ansettes. Søknader vil ikke bli returnert.
Søknadsfrist: 31.10.2005.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann