Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

AVDELINGSLEDER BEREDSKAP

Arbeidsgiver: Ålesund brannvesen KF
Søknadsfrist: 12.10.2005
 
Avdelingsleder beredskap (stilling nr. 213/05)
Ålesund brannvesen KF

 

Ålesund brannvesen KF, med til sammen 57 årsverk,  er organisert som et kommunalt foretak og har et nært brannvernsamarbeid med omliggende kommuner. 44 av årsverkene er tilknyttet beredskapsavdelingen. 

 

Stillingen som avdelingsleder er en heltidsstilling som dekker regelverkets krav til ledelse av brannvesenets beredskapsavdeling. I tillegg ivaretar avdelingslederen samme funksjon i omliggende kommuner via avtaler. Avtalene er under reforhandling.

 

Avdelingsleders viktigste arbeidsoppgaver er å samordne og koordinere beredskapsavdelingens virksomhet. Avdelingsleder har det daglige fag-, personal- og budsjettansvar etter delegerte fullmakter fra brannsjef. Avdelingsleder rapporterer til brannsjef, og inngår i brannvesenets lederteam.

 

Stillingen er med i en 5-delt overordnet vaktordning (hjemmevakt).

Ålesund brannvesen trenger en avdelingsleder med gode forutsetninger for

·         kommunikasjon og samarbeid

·         faglig utvikling

·         omstilling og nytenkning

·         å etablere, utvikle og ivareta relasjoner med andre

·         å ta i bruk ny teknologi

 

Søkere må også tilfredstille regelverkets kvalifikasjonskrav for stillingen.

 

Lønn etter avtale.

 

For nærmere opplysninger, kontakt brannsjef Kåre Steinsvik, tlf 70 16 32 10/ 90 19 46 72. Epost: [email protected]

 

Søknadsfrist: 12. oktober 2005.

 

Generelt:

 • Vi ber om at søknad sendes elektronisk (se ”Ledig stilling” på kommunens internettside).  Har du ikke pc med internett-tilgang selv, har Servicetorget, 1. etasje, Ålesund rådhus, Aetat og de fleste bibliotek pc til utlån. Her kan du også få veiledning og hjelp om du skulle trenge det. 
 • I ei overgangsperiode godtar vi imidlertid skriftlig søknad, men da kommunens særskilte søknadsskjema benyttes.  Skjemaet kan hentes i Servicetorget, 1. etasje, Ålesund rådhus, Aetat Ålesund, Ålesund bibliotek, rådhuset eller bibliotekfilialen, Moa helsehus. Det kan også lastes ned fra internettsida vår, eller ring tlf. 70 16 20 00.
 • Det skal sendes én søknad for hvert stillingsnr. det søkes på.
 • Det skal ikke sendes inn papirkopier av vitnemål og attester sammen med skriftlig søknad; disse skal først framvises i forbindelse med et eventuelt intervju.  Søker kan også bli bedt om å sende inn rettkjent dokumentasjon i forkant av intervjuet.
 • Bekreftelsesbrev på mottatt søknad sendes ut rundt dato for søknadsfrist.
 • Etter søknadsfristens utløp vil det bli satt opp offentlig søkerliste.  Kommunen kan vurdere om unntak fra offentlighet kan innvilges etter nærmere begrunnelse.
 • Lønn for stillinger som omfattes av hovedtariffavtalens kap. 4: Se internettsida vår under ”Ledig stilling”.  For stillinger som ikke omfattes av dette kapittelet gjelder lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner/lokal lønnsavtale for Ålesund kommune.
 • God pensjonsordning i KLP med 2% innskudd av lønn.
 • 6 måneders prøvetid for faste stillinger.
 • Det kreves autorisasjon for tilsetting i fagstillingskoder som sykepleier, hjelpepleier m.fl.
 • For noen stillinger (i skole, barneomsorg, helse- og sosialtjenesten) stilles det krav til godkjent politiattest og/eller tuberkulinprøve.  Dette skal ikke følge søknaden, men forevises dersom du blir tilbud stilling hos oss, og aksepterer tilbudet.
 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann