Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

RÅDGIVER INNENFOR BEREDSKAP FOR AKUTT FORURENSNING

Arbeidsgiver: Rogaland brann og redning IKS
Søknadsfrist: 10.06.2018
 

Rådgiver innenfor beredskap for akutt forurensning

 

Rogaland brann og redning IKS sitt formål er å dekke alle kommunenes plikter, oppgaver og behov i henhold til brann- og eksplosjonsvernlovens krav til kommunene. Selskapet eies av følgende 10 kommuner: Finnøy, Gjesdal, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sola, Stavanger og Time. Flere opplysninger om selskapet og organisasjon finnes på www.rogbr.no

 

Rådgiver IUA Sør-Rogaland

Beskrivelse

Stillingen som rådgiver IUA Sør-Rogaland er pr i dag en 80 % stilling som er organisatorisk plassert i staben til brann- og redningssjefen, Rogaland brann og redning IKS, og er faglig underlagt arbeidsutvalget i IUA Sør-Rogaland. IUA Sør-Rogaland er et interkommunalt utvalg mot akutt forurensing med 18 deltakerkommuner, hvor kommunens plikter iht. forurensningsloven er delegert til IUA Sør-Rogaland.

 

Arbeidsoppgaver

·        Styrke og utvikle IUA's beredskap og organisering, og inngå i IUA's beredskapsorganisasjon, som sekretær.

·        Inneha prosjektlederfunksjon for beredskapsstyre og arbeidsutvalget, samt forvalte relasjonene med medlemskommuner og eksterne samarbeidspartnere.

·        Fortløpende oppdatering av beredskapsplaner.

·        Opprettholde et høyt faglig kompetansenivå, og sikre nødvendig kompetanse i Sør-Rogaland IUA region.

·        Kvalitetssikre anskaffelser av materiell og utstyr, og

·        Være ansvarlig for oppfølging og samordning av depot, utstyr, systemer og prosedyrer.

 

Kvalifikasjoner

Relevant utdanning på høgskolenivå og gjerne erfaring fra maritim tjeneste eller bakgrunn fra beredskapstjeneste. Erfaring fra beredskapstjeneste kan kompensere for høgskole utdanning.

Ha god evne til å kommunisere og formidle kunnskap både muntlig og skriftlig. Ha god samarbeids- og motivasjonsevne, være initiativrik og selvstendig, og ha evne til å jobbe strukturert og målrettet.

 

Ansettelsesvilkår

Stillingen er underlagt arbeidsreglement og betingelser for Rogaland brann og redning IKS

·        Lønn og arbeidsvilkår etter avtale

·        Arbeidstid 37,5 timer uke i 1/1 stilling

·        Medlemskap offentlig pensjonskasse

·        Arbeidssted for tiden ved avdelingens kontor på ny hovedbrannstasjon i Sandnes

·        For stillingen gjelder at man må ha førerkort for bil, klasse B

 

Spørsmål

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder Ståle Fjellberg 51502340 / 48160457.

 

Søknadsfrist

Er du en person med et aktivt samfunnsengasjement og ønsker å være del av et sterkt faglig miljø, oppfordres du til å søke på stillingen.

 

Rogaland brann og redning ønsker å være en god arbeidsplass og har inngått avtale om et inkluderende arbeidsliv. Vi er opptatt av mangfold og ønsker å gi et bilde av sammensetningen i samfunnet generelt. Vi oppfordrer de som er kvalifisert til å søke, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 

Søknad leveres elektronisk på Rogaland brann og redning IKS sin nettside; www.rogbr.no innen 10. juni 2018.

Arbeidsgiver: Rogaland brann og redning IKS

Stillingstittel: Rådgiver IUA

Sted: Sandnes

Frist: 10.06.2018

Varighet: Fast

 

Sammen for en trygg og sikker fremtid.


 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann