Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNMESTER/OVERBRANNMESTER

Arbeidsgiver: Sogn brann og redning IKS
Søknadsfrist: 15.12.2017
 

Brannmester/Overbrannmester

 

Vår brannmester slutter for å tiltre ny stilling utenfor virksomheten, og vi har behov for en ny medarbeider i denne stillingen/funksjonen.

 

Stillingen er direkte underlagt avdelingsleder beredskap. Arbeidsområdene vil være knyttet til daglig drift av beredskapsavdelingen, og som eksempel på noen av oppgavene kan nevnes (det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for stillingen):

 

·        påse at beredskapsstyrken til enhver tid er tilstrekkelig bemannet, godkjenne bytte av vakt, innkalle personell til overtid eller ekstravakt, utarbeide årlige vakt-, turnus- og ferielister mv. blant annet ved bruk av elektronisk planleggings- og tidsregistrerings-program

·        utarbeide årlige overordnede øvingsplaner for beredskapsstyrken og følge opp utarbeidelse og gjennomføring av øvelser i vaktlag og grupper av beredskapsstyrken

·        Utarbeide årlige testgrunnlag for ansatte i beredskapsstyrken samt påse at tester gjennomføres etter oppsatt plan, herunder å sørge for at nødvendige tiltak iverksettes for lukking av kompetanseavvik som avdekkes

·        oppfølging av elektroniske systemer og programmer benyttet av beredskapsavdelingen, herunder avvikshåndtering og Vision boss, BRIS.

·        Veiledning av medarbeidere i systemer og løsninger hvor brannmester/overbrannmester har kompetanse.

·        Utarbeide objekt og innsatsplaner i samarbeid med forebyggende avd.

·        Være utrykningsleder på vaktlag ved Sogndal stasjon

·        Bidra til erfaringslæring etter hendelser og øvelser

·        Være instruktør på interne og eksterne kurs

·        Daglig ansvar for oppfølging av stasjonene, biler og materiell

·        Være pådriver og selv delta aktivt i brannvesenets forebyggende arbeid

·        Etterleve og sørge for at mannskapene har kunnskap om interne instrukser og prosedyrer.

·        Avhengig av kvalifikasjoner mv vil det kunne være muligheter for på sikt å gå inn i rollen som overordna vakt og NK beredskap

 

Kvalifikasjoner

 • Må oppfylle Dimensjoneringsforskriftens krav til utrykningsleder deltid, eller forplikte seg til å gjennomføre dette snarest etter ansettelse.
 • Må ha betydelig relevant erfaring fra brannvesen.
 • Plettfri vandel.
 • Må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Må ha gode datakunnskaper.
 • Må ha gode kunnskaper om gjeldende lov- og avtaleverk.
 • Må ha førerkort kl. C og sertifikat for utrykningskjøring (kode 160).
 • Søkere må tilfredsstille Arbeidstilsynets krav for røyk- og kjemikaliedykkere, samt være svømmedyktig.
 • Av utdanning vil følgende bli vektlagt:
  • Praktisk/tekniske utdanninger innenfor bil, mekanisk, elektro, mv
  • Utdanning på høgskolenivå fra relevante fagområder/emner innen beredskap, risiko- og ledelse er ønskelig.

 

Personlige egenskaper

 • Må ha gode leder- og samarbeidsegenskaper.
 • Må være strukturert
 • Praktisk anlagt og istand til å gjøre enklere vedlikehold på biler og materiell
 • Må ha evne til å motivere og inspirere i team.
 • Må kunne arbeide både selvstendig og i team.
 • Må være rettferdig, empatisk og løsningsorientert.
 • Må vise initiativ, interesse og ha gode beslutningsevner. Vise vilje til utvikling både på egne vegne og for organisasjonen.
 • Være flink til å formidle fagkunnskap både muntlig og skriftlig.
 • Må ha gode presentasjons- og kommunikasjonsegenskaper.
 • Må være lojal, utadvendt, ryddig og tydelig.
 • Må være en relasjonsbygger innad på beredskapsavdelingen, og mot andre avdelinger og samarbeidspartnere.
 • Må være et forbilde som kan identifiseres med brannvesenet- verdigrunnlag. Fronte brannvesenet utad på en positiv måte

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Mulighet til å bidra til at liv og verdier reddes gjennom en samfunnsviktig jobb.
 • Variert og meningsfylt arbeid.
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger.
 • Mulighet for faglig utvikling.
 • Tilrettelegging for trening i arbeidstiden.
 • Et bredt sammensatt brannfaglig miljø i et brannvesen under utvikling
 • Lønn etter gjeldende regelverk
 • Gunstige pensjonsbetingelser,medlemskap i KLP
For spørsmål om stillingen kontakt leder beredskap/Varbrannsjef Olaf Mørch på tlf. 91586822 eller Brann- og redningssjef Vidar Trettenes på tlf. 90037256

Søknad på stillinga skjer gjennom å nytte det elektroniske søknadsskjemaet som ligg på www.sogndal.kommune.no.  Sjå elles www.sognbrann.no

Søknadsfrist 15 desember.  

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann