Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

FEIER, FEIERSVENN

Arbeidsgiver: Halden kommune
Søknadsfrist: 30.10.2017
 

Halden er Norges vakreste by, porten til Europa og Østfolds største kommune. Halden kommune har drøyt 2200 ansatte som hver dag jobber for å gjøre Halden litt bedre på en litt smartere måte enn i går.

 

Halden kommune leverer tjenester til over 30.000 innbyggere. Vi driver alt fra barnehager og skoler til eldreomsorg. Vi gir deg både vann og vei og kulturopplevelser. Er du så heldig å få jobb i Halden kommune, får du kollegaer innen svært mange yrkesgrupper. Det bidrar til å gi en arbeidsplass med mye kunnskap, varierte oppgaver og gode faglige utviklingsmuligheter.

                                               

Halden kommune har mål om å bli Norges mest innovative kommune. Hos oss er det lov å tenke nytt.

Høyteknologisk industri, IKT, forskning, utvikling og innovasjon preger store deler av næringslivet i Halden. Kommunen samarbeider med næringslivet for å videreutvikle arbeidslivet og byen vår i fellesskap.

                                               

Medarbeidere i Halden kommune jobber etter verdiene: Åpenhet - tillit - respekt - redelighet.

 

Feier, feiersvenn

 

Ved forebyggendeavdelingen, seksjon for feiing og tilsyn, er det ledig en stilling i 100 % som feier /feiersvenn.

Tiltredelse fra 1. januar 2018. Arbeidsområdene for feiersvenn vil være daglig utførelse av tjeneste knyttet til brannforebygging og vurdering av risikoreduserende tiltak, samt feiing og tilsyn med skorsteiner og ildsteder. I tillegg til andre oppgaver etter brann- og feiervesenets lovpålagte oppgaver og behov. Det er inngått samarbeid mellom Aremark og Halden kommuner. Utførelse av oppgaver i begge kommuner må derfor påregnes.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Gjennomføre feiing og tilsyn av fyringsanlegg.

Bruk av IT-systemet KOMTEK.

Ansvar for kjøretøy og materiell.

Saksbehandling etter gjennomført feiing og tilsyn.

Delta i informasjonsarbeid internt og eksternt.

Etterleve virksomhetens HMS system.

 

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

Fagbrev / fagskole feier.

Relevant erfaring kan vurderes dersom det ikke melder seg søkere med godkjent utdanning. Eget utdanningsløp i henhold til offentlige regler vil da gjelde og søkere må forplikte seg til å gjennomføre utdanning på normert tid.

 

Personlige egenskaper

Pliktoppfyllende og opptatt av kvalitet i utførelsen av arbeidsoppgaver.

Evne til å arbeide både selvstendig og i team, samt føle frihet under ansvar.

Være en omdømmebygger for faget og kommunene som tjenesteleverandører.

 

Generelle betingelser

Det kreves førerkort klasse B for stillingene. Tilfredsstillende helse med dokumentert legeattest, samt tilfredsstillende vandelsattest, jf. Brann- og eksplosjonsvernlovens § 18, må fremvises før ansettelse. Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig er nødvendig.

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Pliktig medlemskap i Halden kommunale pensjonskasse med 2 %.

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale, og med prøvetid på 6 mnd.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Kopier av vitnemål og attester leveres under intervju.

Vi jobber for å få en jevnere kjønnsfordeling og oppfordrer kvinner til å søke.

 

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling" på våre hjemmesider.

 

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

 

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

 

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

 

Søknadsfrist:30.10.2017       Utlyst dato: 27.09.2017       Vår ref: 688

 

Kontaktperson

Rune Otto Nilsen, Leder forebyggende avdeling, mobil: 004747657944, [email protected]

Ole Christian Torgalsbøen, Enhetsleder, mobil: 97022221, [email protected]

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann