Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANN - LEDER FOREBYGGENDE AVDELING

Arbeidsgiver: Ringsaker brannvesen
Søknadsfrist: 17.04.2017
 

Ringsaker har snaut 34 000 innbyggere og er innlandets mest folkerike kommune. Kommunen strekker seg fra Hamar i sør til Lillehammer i nord. Med over 100 km strandlinje til Mjøsa og med regionens flotteste ski - og turområder i Ringsaker-fjellet, er det varierte muligheter for aktiv fritid og rekreasjon. Kommunen satser på å være en attraktiv bokommune og har fokus på å sikre gode skoletilbud og trygge oppvekstforhold. Et rikt kulturliv og mangfoldige idrettsmiljøer engasjerer både unge og eldre. Som arbeidstaker i Ringsaker, kan du ved å bidra med din kompetanse, bli del av et stort og sammensatt fagmiljø med gode kollegaer.


 
Brann - Leder forebyggende avdeling

 

Ringsaker brannvesen er et kommunalt brannvesen som sørger for brannberedskapet i Ringsaker kommune ved hjelp av de 4 brannstasjonene på Nes, Mesnali, Moelv og Brumunddal. På alle stasjonene er det deltidsansatte mannskaper. På Brumunddal brannstasjon i tidsrommet kl 8-15.30 på hverdagene utgjør et heltidsansatt vaktlag med en brannmester og 4 underbrannmestere vaktberedskapen (dagkasernering). Forebyggende avdeling består av leder og 3 heltidsansatte. I tillegg gjennomføres minimum et halvt forebyggende årsverk av beredskapsstyrken. Feiervesenet er en egen avdeling som forebyggende avdeling har et tett samarbeid med.

 

Vi søker

En 100 % stilling som leder forebyggende avdeling er ledig for snarest mulig tiltredelse. For den som blir ansatt er det om ønskelig mulig å få en 1,78 % deltidsstilling i beredskapsstyrken i tillegg.

 

Arbeidsoppgaver

I samråd med brannsjefen planlegge, gjennomføre og samordne brannvesenets oppgaver i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 11 a, b og c og tilhørende saksbehandling. Dette innebærer informasjon- og motivasjonstiltak, brannforebyggende tilsyn og ulykkesforebyggende oppgaver. Leder forebyggende har personalansvar for sin avdeling og har ansvar for kurs og opplæring for eksterne i samarbeid med de to øvrige avdelingene. Leder forebyggende er en del av brannvesenets ledergruppe.

 

Kvalifikasjoner

Det kreves kvalifikasjoner i henhold til dimensjoneringsforskriften § 7-9. Det vil si:

Leder for forebyggende avdeling, skal ha gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern og enten ha:

- utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå, eller

- kvalifikasjoner som utrykningsleder i heltidsbrannvesen, jf. § 7-7, eller

- minst to års erfaring som forebyggende personell, jf. § 7-6.

 

I tillegg

- forutsettes gode samarbeidsevner og serviceinnstilling.

- minimum førerkort klasse B

Yrkesutdanning i forebyggende brannvern kan om nødvendig gjennomføres etter tiltredelse.

Vi ønsker at den som ansettes også skal ha relevant ledererfaring og/eller utdanning innen ledelse. Vi setter pris på en faglig sterk, positiv medarbeider med gode evner til å motivere sine medarbeidere.

 

Annet

Lønn i henhold til gjeldende avtaler.

Gode pensjonsordninger.

Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse.

 

Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Attester og vitnemål medbringes ved eventuelt intervju.

 

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

 

 

Søknadsfrist 17.04.2017                         Utlyst dato 23.03.2017                       Vårref 20170163

 

Kontaktperson

Ragnar Sund, Brannsjef, tlf: 62 33 52 36, mobil: 95200402, [email protected]

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann