Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VAKTLEDER / BRANNMESTER

Arbeidsgiver: Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS
Søknadsfrist: 17.02.2016
 

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR) har i overkant av 200 ansatte, og er organisert som et interkommunalt selskap, hvor kommunene Alvdal, Våler, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Folldal, Rendalen, Tynset, Tolga og Elverum er eiere. MHBR forvalter brann- og redningstjenesten i eierkommunene og har en stasjon i hver kommune.

Vårt hovedmål er å skape trygghet, sikkerhet og omtanke i våre eierkommuner.

 

Elverum kommune er vertskommune for 110 sentralen i Hedmark og Oppland, og 110 sentralen er en avdeling i MHBR.. 110 sentralen er lokalisert i Beredskapssenteret på Elverum, men vil løpet av 2017 bli flyttet til Hamar. Flytting av 110 sentralen kommer som et resultat av nærpolitireformen.

 

Alarmsentral Brann Innlandet betjener mottak av meldinger om brann og ulykker fra befolkningen i Hedmark og Oppland fylker over nødnummer 110, og sørger for at tilstrekkelig innsatsstyrke varsles. Vi dekker 46 kommuner med en befolkning på 375000 innbyggere. Avdelingen har 16 ansatte.

 

VAKTLEDER/BRANNMESTER

Det er ledig 1 stilling ved Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS som vaktleder/brannmester ved 110-sentralen. Dette er en fast stilling, og som vaktleder vil du få ansvaret for den daglige gjennomføringen av oppgavene internt i vaktlaget.

Tiltredelse snarest mulig. Arbeidstiden på sentralen er organisert som helkontinuerlig turnus med et gjennomsnitt på 33,6 t/uke.

 

Kvalifikasjonskrav

Vi søker etter personer som har yrkesutdanning som brannkonstabel og har utdannelse etter § 7-5 i dimensjoneringsforskriften (operatør på nødalarmeringssentral).

Tjenesten er operativ og er av selvstendig karakter. Det legges derfor stor vekt på systemansvar og evne til stressmestring, samt å kunne opptre ansvarsbevisst og korrekt overfor publikum og andre samarbeidspartnere. Du bør ha gode lederegenskaper og et ønske om å lede andre. Videre legges det stor vekt på god muntlig og skriftlig formuleringsevne og god innsikt i / interesse for data. Operativ erfaring fra brannvesen vil/kan bli vektlagt. Politiattest må legges fram.

Den som ansettes ha erfaring fra 110 sentral, og bør ha kjennskap til bruk av Vision/ICCS.

Lønn etter avtale, samt vakttillegg i henhold til tariffavtalen. Tilsettingen skjer for øvrig i henhold til gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.

Søknad med kortfattet CV sendes til Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, Kirkevegen 75, 2409 Elverum.

 

Søknadsfrist 17.februar 2016

Spørsmål om stillingen rettes til:

Avdelingsleder Trond Brenden på tlf.917 37 736 eller e-mail: [email protected] eller

Brannsjef Nils-Erik Haagenrud på tlf. 909 85 642 eller e-mail: [email protected]
 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann