Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINSPEKTØR/ BRANNINGENIØR

Arbeidsgiver: Halden kommune
Søknadsfrist: 10.08.2015
 

Fjord- og festningsbyen Halden fremstår med sine 30.000 innbyggere 2250 medarbeidere som et moderne og framtidsrettet bysenter, basert på rike industritradisjoner gjennom flere hundre år. Halden er i dag en betydelig norsk industriaktør som satser på kompetansebaserte fagmiljøer og arbeidsplasser innen FoU, IT og produksjonsbedrifter. En bærekraftig næringsutvikling preget av innovasjon og optimisme innebærer store utviklingsmuligheter for Halden kommune. Umiddelbar nærhet til Sverige og EU gir et mangfold av nye muligheter. Kommunen tilbyr et godt tjenestetilbud til befolkningen med gode oppvekst- og levevilkår, attraktive boligmiljøer og lave bokostnader. Kommunen har videre et aktivt kultur- og organisasjonsliv med gode muligheter for rekreasjon og friluftsliv. Stadig flere ser verdien i å etablere seg i Halden.

 

Branninspektør/ Branningeniør

 

På vår forebyggende avdeling, seksjon tilsyn er det ledig stilling i 100 % som branningeniør/branninspektør med snarlig tiltredelse.

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

- Tilsynsarbeid og saksbehandling i henhold til brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser. 

- Motivasjons- og informasjonsarbeid innen brannvern, herunder kurs og øvelser.

- Andre arbeidsoppgaver relatert til forebyggende brannvern og HMS, herunder prosjektrelaterte kampanjer eller

satsningsområder, eller de oppgaver som brannsjefen måtte tillegge stillingen.

 

Kvalifikasjoner:

I følge forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 7-6 skal forebyggende personell ha gjennomført

yrkesutdanning i forbyggende brannvern og inneha følgende kompetanse:

 

- Utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå, eller

- yrkesutdanning for brannkonstabel i heltidsbrannvesen samt beredskapsutdanning trinn 1, eller fagutdanning som feiersvenn.

 

Søker som ikke oppfyller kvalifikasjonskravene må forplikte seg til å ta manglende tilleggsutdannelse etter tilsetting.

Andre nødvendige kompetansekrav for stillingen i henhold til kommunens og virksomhetens behov kan bli pålagt gjennomført.

 

Videre vektlegges:

- Gode datakunnskaper/ferdigheter

- God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

- Personlig egnethet og erfaring.

- Evne til å arbeide selvstendig så vel som i gruppe.

- Gode samarbeidsevner

 

Generelt:

Det kreves førerkort klasse B for stillingen. Det er ønskelig med klasse CE og utrykningsførerkort kode 160. Førerkort for utrykningskjøretøy inngår i opplæringen etter nærmere avtale.

 

Tilfredsstillende helse med dokumentert legeattest samt tilfredsstillende vandelsattest, jf. brann- og eksplosjonsvernlovens § 18, må fremvises før ansettelse.

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale, og med prøvetid på 6 mnd.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Kopier av vitnemål og attester leveres under intervju.

 

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling" på http://81.175.18.21:81/recruitment/opening?1.

 

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

 

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

 

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova § 25.

 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

Kontaktperson

Ole Christian Torgalsbøen, Enhetsleder, tlf: 69174831, mobil: 97022221,[email protected]

Eyvind Aakerman, avdelingsleder Forebyggende avdeling, tlf: 69174818, mobil: +4793243197,[email protected]

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann