Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

LEDER BEREDSKAP

Arbeidsgiver: Fosen Brann og Redningstjeneste IKS (FBRT)
Søknadsfrist: 26.05.2015
 

LEDER BEREDSKAP

Arbeidsgiver: Fosen Brann og Redningstjeneste IKS (FBRT)

Søknadsfrist: 26. mai 2015

LEDER BEREDSKAP

100 % fast stilling

FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS

FBRT er et interkommunalt selskap eid av kommunene Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan og ivaretar alle oppgaver kommunene er pålagt i «Lov om Beredskap mot brann og ulykker mm». De 4 kommunene utgjør til sammen en brannvernregion med et areal på 1785 km2 og med ca 14 000 innbyggere. Regionen kjennetegnes av vekst innenfor oppdrettsnæring og en betydelig økning i  aktivitet grunnet oppbygging og etablering av landets eneste kampflybase på Ørland.

Selskapets hovedkontor er lokalisert på Brekstad i Ørland kommune og vi har 6 heltidsstillinger og ca 60 deltidsansatte. Beredskap er organisert med brannstasjoner i kommunesentrene hvor det er ansatt deltidsmannskap med utrykningsplikt. I tillegg til lovpålagte oppgaver utfører FBRT andre tjenester for eierkommunene, f.eks ledelse av Ørland lufthavn og administrering av mannskaper ved Statens oljeverndepot. FBRT utfører også feietjenesten i samtlige kommuner.

Nåværende beredskapsleder avslutter sitt arbeidsforhold i FBRT ved utgangen av året og vi søker etter ny leder. Det er ønskelig med tiltredelse sept/okt  for å få overlapping med dagens leder som slutter i stillingen 1. november 2015. Tiltredelse forutsettes avtalt med kandidat til stillingen. 

Ansvarsområde

 • Stående beredskap iht gjeldende Brannordning for selskapet

 • Vedlikehold av utstyr knyttet til beredskap.

 • Budsjettstyring

 • Faglig ansvar og ledelse av opplæring for egne mannskaper

 • Helse, Miljø og Sikkerhet for egne ansatte

 • Deltagelse i overordnet vakt

Fagoppgaver og fagansvar

 • Organisering, bemanning og kvalitetsmessig slik at FBRT ivaretar gjeldende krav nedfelt i Selskapsavtalen for FBRT.

 • Sikre at utstyr og materiell til enhver tid er operativt.

 • Utarbeidelse av beredskapsplaner og innsatsplaner

 • Utarbeidelse av virksomhetsplaner

 • Utarbeidelse av øvingsplaner for mannskapene

 • Ansvar for gjennomføring av øvelser og delta i disse ved behov.

 • Dokumentere at beredskap er i samsvar med gjeldene krav i lov, forskrifter og selskapets brannordning

 • Delta i overordnet vakt

 • Utøve brannsjefens myndighet ved dennes fravær.

 • Brannsjefens stedfortreder knyttet til oppgaver ifm beredskap.

 • Utarbeidelse av vaktturnus

 • Attestering for utbetaling av lønn til mannskaper

 • Vedlikehold og fornying av rutinebeskrivelser for innsats ved alle hendelser.

 • Rapportering til brannsjef og DSB

 • Erfaringsoverføring fra/til brannforebyggende avdeling.

   

Krav til Kvalifikasjoner

 • Høyskoleutdanning som kan danne basis for videre utdanning innenfor fagområdet eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå.

 • Kompetanse iht Dimensjoneringsforskriftens § 7-8, eller tilfredsstille krav til opptak ved Norges Brannskole for slik utdanning.

 • Ledelse med personalansvar

 • Pedagogisk utdanning og/eller god erfaring fra undervisning.

 • God skriftlig og muntlig fremstilling.

 • Gode IT- ferdigheter og erfaring fra bruk av administrativ og faglig programvare.

 • Førerkort minimum kl B.

 • Søkere må kunne fremlegge UPA (uttømmende politiattest) før ansettelse.

   

Ønskede kvalifikasjoner

 • Spesialkompetanse innenfor akutt forurensning, kjemikaliehåndtering  etc

 • Interesse for og forståelse for arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.

 • Førerkort med utrykningskompetanse 160 kl og klasse C er ønskelig.

 • Aktuelle søkere som ikke innehar nødvendig kompetanse må påregne å gjennomføre kurs/utdanning etter ansettelse.

 • Erfaring fra kommunalt brannvesen.

   

Personlige egenskaper (blir tillagt vekt ved ansettelse)

 • Resultatorientert med evne til strategisk og helthetlig tenkning

 • Utøve tydelig lederskap ved å motivere og dyktiggjøre medarbeidere.

 • Initiativrik, innovativ og motiverende

 • Operativ forståelse og handlekraft

 • Effektiv kommunikasjon med andre nødetater og egne ansatte

 • Kvalitet og produktivitet i alle ledd.

 • Interesse og mulighet for intern og ekstern opplæring innen faget

 • Fysisk skikket for stillingen. Legeattest og fysisk test skal godkjennes/bestås innenfor prøvetida.

Vi tilbyr

 • Engasjerte og faglig dyktige medarbeidere

 • Lønn etter avtale basert på gjeldende tariffavtaler

 • Kommunale pensjons og forsikringsvilkår med særalders pensjonsordning.

 • Tiltredelse i stillingen medio september 2015. 

For ytterligere informasjon kan Brannsjef Johan Uthus kontaktes på telefon 91103189 eller epost [email protected]

Søknaden fylles ut og sendes elektronisk via Ørland kommunes hjemmeside under ledige stillinger innen 26. mai 2015. http://orland.kommune.no/sitepageview.aspx?sitePageID=1384

 
 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann