Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINGENIØR MED FAGANSVAR FOR SÆRSKILT TILSYN

Arbeidsgiver: Tromsø Brann og redning
Søknadsfrist: 23.03.2015
 

Branningeniør med fagansvar for særskilt tilsyn - Brann og redning

Brann og redning har 80 ansatte fordelt mellom fagavdelingene; brannforebyggende, beredskap og varslingsavdeling, samt en økonomisk administrativ stab. Vi har i dag samarbeid med flere nabokommuner blant annet når det gjelder forebyggende brannvern, og nye kommuner ventes å inngå i samarbeidet i nær fremtid.

Ved brannforebyggende avdeling har vi følgende stilling ledig:
  • Branningeniør med fagansvar for særskilt tilsyn i vikariat frem til 31.5.2016

Som branningeniør med fagansvar tilsyn vil du få ansvar for utarbeidelse av årsplaner og delplaner, samt faglig veilederansvar og oppfølging av medarbeiderne innen særskilt tilsyn.

Utover dette er stillingen tillagt tilsyn og saksbehandling, samt informasjon og veiledning innen forebyggende brannvern. Stillingen inngår i avdelingens lederteam og kan bli pålagt også andre oppgaver.

Kvalifikasjonskrav:

For stillingen kreves utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskole-utdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå. Det kreves i tillegg tilsynserfaring, samt gode samarbeidsevner og selvstendighet.

Som fagansvarlig bør du være en utpreget teambygger med gode evner til å motivere, engasjere og inspirere de ansatte.

Stillingen forutsetter gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner og at en behersker tekstbehandling som arbeidsverktøy.

Det er ønskelig med kjennskap til DM-brann som tilsynsprogram, samt gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern fra Norges brannskole.

Ved eventuell internt tilsetning i utlyste stilling som fagansvarlig, blir det i samme periode ledig vikariat som branningeniør med hovedoppgaver innen særskilt tilsyn og saksbehandling, samt informasjon og veiledning innen forebyggende brannvern. I tillegg til kvalifikasjonskrav nevnt til stilling som «fagansvarlig», åpnes det for søkere med svennebrev som feier eller søkere med beredskapsutdanning lang linje fra Norges brannskole.

Hva kan vi tilby?

Ny brannstasjon, fleksibel arbeidstid og et godt kvalifisert fagmiljø forankret i god lagånd og godt arbeidsmiljø som en del av vår miljøbæring.

Stillingen har normal arbeidstid (dagtid) og den som tilsettes må bære uniform iht. gjeldende reglement, samt inneha førerkort for personbil. Det gjøres oppmerksom på at for stillingen må det påregnes arbeid i andre kommuner i forbindelse med vårt samarbeid innen fagområdet.

Tilsetting skjer i henholdt til gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Før tilsetting vil det bli avkrevd politiattest.

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder Jonny Magne Nilsen, tlf. 900 16 395. Søknad med bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes:

Brann og redning
Forsøket 9
9010 Tromsø
 
 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann