Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNSJEF

Arbeidsgiver: Haugesund kommune
Søknadsfrist: 21.03.2015
 

 Brannsjef

 

Haugesund kommune har 36.000 innbyggere mens tettstedet har rundt 41.000 innbyggere. Det er en brannstasjon og ett branndepot i kommunen. Brannvesenet har 53 heltidsansatte, hvorav 29 mannskaper i beredskapsavdelingen. Det er kasernert vaktordning for minimum 6 mannskaper til enhver tid og i tillegg overordnet vakt på hjemmevakt til enhver tid. Det er inngått slokkeavtale med Tysvær kommune for deler av denne kommunen. Brannvesenet har redningsdykkerberedskap for egen kommune og 4 nabokommuner, er vertsbrannvesen for 18 kommuner når det gjelder farlig gods/akutt forurensning samt restverdiredning for 17 kommuner og tung/storbilredning for 12 kommuner. Brannvesenet innbefatter en forebyggende seksjon samt en alarmsentral som dekker hele regionen med 150.000 innbyggere.

 

Brannsjefen vil som enhetsleder for brannvesenet i Haugesund kommune ha ansvar for fag, personal og økonomi. Brannsjefen inngår i overordnet vakt og utfører saksbehandling innenfor saksområdet. Det kreves utdanning fra ingeniørhøgskole eller annen relevant høgskole og/eller erfaring fra som brannsjef eller annen relevant stilling, jfr. dimensjoneringsforskriften, bl.a. § 7-10 og § 7-11. Det foregår for tiden utredning av interkommunalt brannsamarbeid i Haugesundsregionen som kan få innvirkning på brannsjefens arbeidsoppgaver og ansvarsområde.

 

Vi ønsker en leder med gode kommunikasjonsevner og med evne til å gjennomføre prosesser samt vilje til dialog og involvering av de ansatte. Den som ansettes må ha gode lederegenskaper, god organisasjonsforståelse og god økonomiforståelse.

 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen tlf. 90508148, eller konstituert kommunaldirektør John Arne Ulland tlf. 95215571. Søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside www.haugesund.no.

 

Søknadsfrist: 21.03.2015

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann