Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINGENIØR / INSPEKTØR

Arbeidsgiver: Larvik kommune
Søknadsfrist: 21.11.2014
 

Larvik kommune

Larvik kommune - har ca 40.000 innbyggere og et totalareal på omlag 530 km2. Larvik er en kulturkommune, en havneby, et reisemål og et kommunikasjonsmessig knutepunkt med et variert og solid næringsliv. Kort sagt: en mangfoldig og attraktiv kommune med mye livskvalitet, mange spennende muligheter og høye ambisjoner. Prøv oss!

Branningeniør / inspektør

Arkivsaksnummer14/7435


I Larvik brannvesen er det ledig en 100% stilling som branningeniør / branninspektør i forebyggende avdeling.  Vi søker etter en motivert og engasjert medarbeider til å utføre brannforebyggende arbeid.  Stillingen er ledig for tiltredelse.

Hovedarbeidsoppgaver for stillingen
Saksbehandling og tilsynsarbeid iht. HMS- og brannlovgivningen.
Informasjons- og motivasjonsarbeid rettet mot kommunens innbyggere.
Samarbeide med andre virksomheter i kommunen.
Andre oppgaver relatert til avdelingens arbeidsområde.

Kvalifikasjoner for stillingen:
Formelle kvalifikasjonskrav framgår av forskrift om organisering og dimensjonering, § 7-6. Søkere som ikke tilfredsstiller disse kompetansekravene, vil måtte tilegne seg disse etter ansettelse.

Vi ønsker en person med saksbehandlerbakgrunn fra tilsvarende stilling eller tilsvarende arbeid og gjerne erfaring fra brannteknisk utredningsarbeid. 

Gode kunnskaper i, og erfaring med bruk av IKT som verktøy vektlegges. 
Er strukturert, ryddig, og har evne til å arbeide både selvstendig og i team. 
Søker må ha førerkort klasse B. 
Det vil bli lagt vekt på utdanning, relevant praksis, god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, skikkethet og gode samarbeidsevner.

Lønnsvilkår:
Lønn etter avtale.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Leder forebyggende avdeling Roar Asbjørnrød  tlf.:  98 23 17 45, eller Brannsjef Arve Stokkan tlf.:  98 23 17 42

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke.

Attester og vitnemål taes med til et evt. intervju.

SØKNADSFRIST: 21.11.2014

Larvik kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere om å benytte vårt elektroniske søknadsskjema.

Dersom du ikke har tilgang til å sende elektronisk søknad skal søknad sendes til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik, vennligst referer til arkivsaksnummer.

https://ssl.larvik.kommune.no/soknad/

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann