Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNFOREBYGGENDE PERSONELL - TILSYNSSEKSJONEN

Arbeidsgiver: Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS
Søknadsfrist: 01.09.2014
 

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) er brannvesenet for deg som bor i Skedsmo, Rælingen, Lørenskog, Nittedal, Fet, Sørum og Aurskog-Høland.

NRBR jobber for et sikkert samfunn hvor ingen skal dø eller bli skadet forårsaket av brann, eksplosjon, farlige stoffer eller andre akutte ulykker. NRBR skal videre verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot skader forårsaket av brann, eksplosjon farlige stoffer eller andre akutte ulykker.

Forebyggende avdeling har som hovedmål å bidra til å redusere antall branner og konsekvensene av disse. Dette skal utføres gjennom et målrettet forebyggende arbeid basert på risikoreduserende tiltak i våre eierkommuner.

Avdelingens prioriteringer:
 • Frigjøring av forebyggende ressurser for å kartlegge og følge opp utsatte grupper og områder, samtidig med ivaretakelse av tradisjonelle lovpålagte tilsynsoppgaver
 • Styrking av vår juridiske kompetanse
 • Gjennomføre behovsvurdering og ROS-analyse av forebyggende virksomhet.
 • Bedre samordning med andre kommunale etater og enheter for prioritering av tiltak ovenfor utsatte grupper og områder. Flere samarbeidsprosjekter må etableres
 • Videreutvikle våre statistikker som underlag for forebyggende prioriteringer fremover.
 • Sterkere medvirkning i plan- og reguleringssaker, samt byggesaker som vil gi forebyggende gevinster på sikt
 • Økt involvering av operativ avdeling i forebyggende oppgaver
 • Styrking av informasjonsarbeidet

For å løse avdelingens oppgaver søker vi deg som er engasjert, godt kvalifisert og som ønsker å bidra til økt brannsikkerhet i våre kommuner.

Arbeidsoppgaver
 • Hovedoppgaver vil omfatte informasjons- og motivasjonstiltak, tilsyn, saksbehandling, prosjektarbeid, samarbeid med andre myndigheter og risiko- og sårbarhetsanalyser. Arbeidsoppgaver vil tilpasses kvalifikasjoner og erfaring.
Kvalifikasjoner
 • Utdanning fra universitet/høgskole innen samfunnssikkerhet, samfunnsvitenskap, jus, eller annen relevant kompetanse.
 • Ansatte må påregne å gjennomføre forebyggende kurs/utdanning ved Norges brannskole.
 • For stillingene gjelder at man må ha førerkort for bil, klasse B.
 • Utvidet politiattest må kunne fremlegges før ansettelse.
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner.
 • Gode norskkunnskaper, og gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner.
 • Gode kunnskaper i- og erfaring fra bruk av IKT som verktøy.
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team.
 • Personlig egnethet
Vi tilbyr
 • Gode personlige og faglige utviklingsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø med fokus på HMS
 • Trening i arbeidstiden
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Pensjonsordning i KLP
 • Sommertid
 • Stillingen er underlagt arbeidsreglement og betingelser for NRBR IKS.
 • Lønn etter avtale.
 • Arbeidstid 37,5 timer uke i 1/1 stilling.
 • Arbeidssted for tiden ved avdelingens kontor på Lørenskog brannstasjon.
I følge offentlighetsloven § 25 i kraft 1. jan. 2009, må det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten.
 
 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann