Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNMESTER – DØGNTURNUS

Arbeidsgiver: Interkommunale Brann- og Feiervesen (MIB)
Søknadsfrist: 05.05.2014
 

MOVAR IKS eies av kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby og Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen (MIB), er en sektor i MOVAR IKS. MIB har ansvaret for brann- og redningsoppgavene i regionen med ca. 74.000 innbyggere. MIBs administrasjon er plassert på Mosseregionen brannstasjon i Moss. Flere opplysninger om MIB finnes på vår hjemmeside http://www.brann.movar.no/.

Det er for tiden ledig stilling som Brannmester – Døgnturnus i MIBs beredskapsavdeling.

Stillingen medfører arbeid i døgnkontinuerlig turnus for tiden med Mosseregionen brannstasjon som tjenestested. Beredskapsavdelingen ledes av avdelingsleder beredskap, og overbrannmester i beredskapsavdelingen er brannmesterens nærmeste overordnede.

Ved utvelgelse av personell til stillingen vil det bli lagt vekt på den enkelte søkers

  • personlig egnethet
  • skriftlige og muntlig fremstillingsevne
  • kompetanse innen undervisning og bruk av elektroniske hjelpemidler som arbeidsverktøy
  • kompetanse innen planlegging og gjennomføring av prosjekter og arbeidsoppgaver
  • fokus på egen og andres utvikling og forbedring
  • samlede kompetanse innen fagområdet som skal dekkes i stillingsfunksjonen
  • oppfatning av lojalitet, ledelse, etterrettelighet og egen erfaring som leder
  • evne og vilje til samarbeid og løsning av oppgaver
  • kunnskap om ulike parter brann og redningstjenesten samarbeider med

Det er i samråd med ansatte utarbeidet ansettelseskriterier. Disse vil sammen med stillingsinstruks, være gjeldende ved ansettelse.

Søkere som innkalles til intervju, vil få tilsendt en kopi av ansettelseskriterier og stillingsinstruks samt en oppgave som skal presenteres. Dette for å belyse kapasitet og evner i forhold til ledelse av et vaktlag, også utenom hendelser. Kun kvalifiserte søkere jfr. dimensjoneringsforskriften §7-7 vil bli vurdert som aktuelle kandidater.

Stillingen lønnes i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale, sentrale særavtaler og lokale avtaler. Det er pliktig medlemskap i pensjonskasse. MOVAR IKS er tilknyttet egen bedriftshelsetjeneste. Ansatte gis mulighet til å leie bedriftshytte etter søknad.

Evt. annen informasjon kan fås ved henvendelse til oss på telefon 69 24 78 50 (hverdager 08:00-15:00) eller på e-post til [email protected]

Søknad med kortfattet CV, sendes pr. e-post til [email protected] eventuelt pr. post til MIB, Postboks 716, 1509 Moss. Søknad merkes «brannmester».

Frist for å levere søknad er 05.05.2014.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann