Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNKONSTABEL

Arbeidsgiver: Halden kommune
Søknadsfrist: 28.02.2014
 
Halden kommune ligger 1  time og 30 min kjøring fra Oslo, 20 min fra Strømstad og 2 timer fra Gøteborg. Kommunen ligger ved sjøen og har et ypperlig turterreng. Det er et aktivt kultur- og organisasjonsliv i kommunen som har ca.30.000 innbyggere. Byen har høgskole med utdanninger innen bl.a. lærerutdanning, økonomi, informasjonsteknologi og samfunnsfag.
 

Brannvesenet har flere ledige stillinger som brannkonstabel i 100 % med snarlig tiltredelse.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Utføre de arbeidsoppgaver som er tillagt brannvesenet i følge Brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser, samt øvrige oppgaver som følger av kommunens bestemmelser. Stillingene er plassert på vår beredskapsavdeling og vil inngå i avdelingens totale virksomhet for å håndtere brann, ulykke og redningsoppdrag. Andre oppgaver vil være deltakelse i forebyggende arbeid og de oppgaver som brannsjefen til enhver tid måtte tillegge stillingene.

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

Brann- og redningsteknisk utdanning og praksis.
For noen av stillingene er det ønskelig med elektrofaglig kompetanse innenfor sterkstrøm eller bilmekaniker for tyngre kjøretøy. Annen relevant bakgrunn for brannvesenet vil også bli vurdert.
Førerkort for tyngre kjøretøy, klasse CE, samt kompetansebevis for utrykningskjøring, kode 160. Dersom det gis tilbud om ansettelse til kandidater som ikke har klasse CE, må disse forplikte seg til å ta dette for egen regning innen seks måneder etter tilsetting. Førerkort for utrykningskjøring, kode 160 inngår i vår opplæring.
God fysikk og helse, jfr retningslinjer for røyk- og kjemikaliedykkere.
Svømmedyktig.
Generell IT-kompetanse, samt god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
Samarbeidsevne, ærlighet, lojalitet og skikkethet for stillingen.
Selvstendig og løsningsorientert.
Lokalkunnskap.

Generelle betingelser

Tilfredsstillende helse med dokumentert legeattest, samt tilfredsstillende vandelsattest, jfr Brann- og eksplosjonsvernlovens § 18 må fremvises før ansettelse.
Det vil bli gjennomført teoretiske, fysiske og psykiske tester etter gjeldende reglement.
Tjenesten vil under opplæringsperioden foregå på dagtid, men vil etter brannvesenets behov kunne endres til turnustjeneste med deltakelse i dreiende vaktordning.
For stillingen gjelder seks måneders prøvetid.

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling" på Halden kommune sine hjemmesider.

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova  §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Kopi av vitnemål og attester medbringes til eventuelt intervju.

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale. For stillingen gjelder seks måneders prøvetid.
 
Søknadsfrist 28.02.2014
Utlyst 06.02.2014
Vår ref 233
   
Stilling Brannkonstabel
Stillingstype Fast ansatt
Lokasjon Teknisk
  • Navn Ole Christian Torgalsbøen
    Tittel Enhetsleder
  • Mobil 97022221
 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann