Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

FOREBYGGENDE PERSONELL

Arbeidsgiver: Oslo kommune - OBRE
Søknadsfrist: 03.12.2004
 

Utfordrende jobb som forebyggende personell!

 Tilbake til bre
 

Brann- og redningsetatens hovedoppgaver er å sikre liv og verdier gjennom å kontrollere risikoobjekter, informere om brannvern, bedrive myndighetsutøvelse og redusere brannskader ved å utføre feiing og kontroll av piper og ildsteder, redde liv og verdier gjennom å opprettholde en slagkraftig beredskap for slokking av branner, akutt forurensing og andre ulykker. Oslo kommune ønsker at våre arbeidsplasser skal preges av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillingskategorier. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

 


Brannforebyggende avdeling
omfatter 74 årsverk og har som hovedoppgave å fremme risikoreduserende tiltak gjennom et godt tilsyns- og informasjonsarbeid. Dette arbeidet skal bidra til å senke brannskadene i Oslo og holde disse på et lavt nivå fremover. VIL DU BLI MED PÅ DENNE UTFORDRINGEN? Oslo brann- og redningsetat har ledige stillinger på brannforebyggende avdeling.

 

Dine arbeidsoppgaver
vil være tilsyns- og informasjonsrettet. Det vil først og fremst si brannteknisk inspeksjon av brannobjekter for å påse at de er sikret mot brann etter gjeldende bestemmelser, og for å føre tilsyn med forhold som har betydning for redningsoppgaver og slokking av branner. Det er viktig at du kan arbeide selvstendig, har teknisk innsikt og god evne til å kommunisere skriftlig og muntlig.


Dine kvalifikasjoner
kan tilfredsstille kravene i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesener § 7-6: Utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå, eller, yrkesutdanning for brannkonstabel i heltidsstilling samt beredskapsutdanning trinn I, eller fagutdanning som feiersvenn. I tillegg kreves yrkesutdanning i brannforebyggende brannvern (Norges brannskole). Denne vil kunne gjennomføres etter ansettelse.


Vi tilbyr
Fri pensjon, fleksitidsordning.

Lønn 309 200 – 324 300 kr

Tiltredelse etter avtale

 

Søknadsfrist

03.12.2004

 

Kontaktinformasjon

avdelingssjef Nils Kristiansen, telefon 23 46 98 00, eller e-post [email protected]

 

Søknad sendes
Oslo brann- og redningsetat
v/personalseksjonen
Arne Garborgs plass 1
0179 Oslo

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann