Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VARABRANNSJEF/LEDER FOR FOREBYGGENDE BRANNVERN

Arbeidsgiver: Vestre Toten
Søknadsfrist: 20.10.2013
 

Vestre Toten kommune har ca. 13000 innbyggere og ligger sentralt til på Østlandet, 1 mil sør for Gjøvik og 11 mil nord for Oslo. Rv. 4 og Gjøvikbanen går igjennom kommunen. Administrasjonsstedet er Raufoss hvor også en av Norges største industriparker ligger med ca. 3000 ansatte.

 

Brannvernavdelingen er et eget tjenesteområde i kommunen med brannsjef og varabrannsjef i hele stillinger. Feiervesenet består i dag av feierkoordinator med daglig drifts- og fagansvar og to feiersvenner / feiere. Funksjon som feierkoordinator vurderes tillagt varabrannsjefstillingen.

 

Vestre Toten har felles overbefalsvaktordning sammen med Gjøvik kommune. Beredskapstjenester ivaretas og gjennomføres i samarbeid med Raufoss Beredskap AS som har tilhold i Raufoss Industripark.

 

Avdelingen er under omorganisering hvor funksjonen som leder for brannforebyggende personell og feiervesenet legges til varabrannsjefen. Det skal opprettes en ny 100 % stilling på forebyggende.

100 % FAST STILLING SOM VARABRANNSJEF/LEDER FOR FOREBYGGENDE BRANNVERN

Er du den som skal være med å videreutvikle brannvernavdelingen i Vestre Toten og lede det brannforebyggende arbeidet inn i framtiden? Er du genuint interessert og motivert for å bidra til å redde liv, helse og verdier, både gjennom forebyggende arbeid og på skadestedet når ulykken er ute? Er du en ledertype som heller vil lede og utvikle et godt team framfor å være en enerådende sjef? Vår varabrannsjef går snart av med pensjon og vi søker hans etterfølger.

Fakta om stillingen

Det er ledig 100 % fast stilling som varabrannsjef ved brannvernavdelingen med kontor og base i rådhuset på Raufoss. 70 % av stillingen er definert som leder forebyggende og 30 % som forebyggende personell.

 

Foruten å inneha funksjon som brannsjefens faste stedfortreder, vil stillingen bli tillagt nyopprettet funksjon som faglig leder for forebyggende personell og feiervesenet (leder forebyggende).

 

Overbefalsvakt inngår som en obligatorisk del av stillingen.

 

Stillingens innhold og oppgaver vil ellers kunne bli noe endret og den som tilsettes vil delta i endelig utforming av stillingen og dens innhold.

Tiltredelse

Stillingen er ledig fra 1. januar 2014. Tiltredelse etter avtale.

 

For fullstendig utlysningstekst og informasjon om framgangsmåten ved søknad, se våre hjemmesider: www.vestre-toten.kommune.no

 

Søknadsfrist   20. oktober 2013

Kontaktpersoner

Bjørn Vegar Kjelsrud, Brannsjef, 61 15 34 33,957 87 468,[email protected]

 

Harald Jahr Aaslund, Varabrannsjef, 61 15 34 48, 480 57 957, [email protected]

 

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann