Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

PROSJEKTLEDER NØDNETT 110-SENTRALEN

Arbeidsgiver: Salten Brann IKS
Søknadsfrist: 10.09.2013
 

Prosjektleder nødnett 110-sentralen

Salten Brann IKS er et interkommunalt selskap for brann og redningstjenesten i Salten. Selskapet dekker kommunene Bodø, Fauske, Saltdal, Sørfold, Hamarøy, Steigen, Beiarn, Meløy og Gildeskål. 110 Sentralen er fagsentral brann for alle kommunene i Salten politidistrikt og Midtre Hålogaland politidistrikt.

 

Ved 110-sentralen (Nødsentralen) er følgende stilling ledig

 

3 års engasjement som prosjektleder

 

2. gangs utlysning

 

Salten Brann IKS driver 110-tjenesten for de 34 kommunene i regionen som tilhører Salten politidistrikt og Midtre Hålogaland politidistrikt. 110-sentralen tar imot nødmeldinger på nødnummer 110, alarmerer innsatsstyrker, logger hendelser og støtter enheter i innsats.

 

Stortinget har vedtatt å bygge ut et nytt digitalt samband basert på TETRA for nødetatene i Norge, Nødnett. I forbindelse med utbygging og implementering av dette nye nettet er det behov for en regional prosjektleder.

 

Stillingen er underlagt 110-sentralen. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet mandat for regional prosjektleder.

 

Mandatet til regional prosjektleder er:

·         Regional prosjektleder er ansvarlig for å lede innføringen av nødnettutstyr til egen alarmsentral og skal koordinere innføringen regionalt mot alarmsentralens tilknyttede brannvesen.

·         Regional prosjektleder treffer beslutninger på vegne av egen alarmsentral og tilknyttede brannvesen i spørsmål som angår innføringen av Nødnett i regionen.

·         Regional prosjektleder rapporterer til Nødnettprosjektet i DSB og skal samtidig tilrettelegge for etablering av driftstjenester mot Brannvesenets driftsorganisasjon (BDO).

·         Regional prosjektleder er ansvarlig for å etablere en regional prosjektstruktur som kan møte behovene for opplæring teknisk innføring og utvikling av avtaler og prosedyrer som innføringen av Nødnett krever.

Rammer for innføringen av Nødnett er beskrevet nærmere i M10-Transmisjonsplan, prosjekthåndbok og M16-0verall RoIlout Schedule for brann.

 

Krav til stillingen:

·         Utdannelse som bachelor eller master, evt relevant erfaring.

·         Erfaring fra prosjektarbeid.

·         Beherske engelsk både muntlig og skriftlig.

  • Gode samarbeidsevner og selvstendighet.
  • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner.
  • Evne til å drive gjennom beslutninger.
  • Det er ønskelig med utdanning og erfaring innenfor IKT
  • Det er en fordel med erfaring fra branntjeneste og å kunne kommunisere på tysk.

Hva tilbyr vi?

Du møter et godt kvalifisert fagmiljø forankret i god lagånd og godt arbeidsmiljø hvor bl.a. tilbud om trening i arbeidstiden er en del av vår miljøbæring. Vi tilbyr konkurransedyktig avlønning, fleksibel arbeidstid samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

 

Stillingen har normal arbeidstid (dagtid). Den som tilsettes må bære uniform iht. gjeldende reglement, samt inneha førerkort for personbil. Det gjøres oppmerksom på at det må påregnes en del reiseaktivitet til mottakende kommuner og i forbindelse med møter/kurs.

 

Den som tilsettes må ha tilfredsstillende vandel (politiattest kreves). For stillingen gjelder de regler som fremgår av lover, reglement og gjeldene tariffavtale. Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uavhengig av alder, kjønn eller kulturell bakgrunn. Ved første gangs ansettelse gjelder en prøvetid på 6 måneder. Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentlig selv om søker ber om å få være anonym, jfr Offentlighetsloven § 25.

 

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til Avdelingsleder Ronny A. Hagen Langfjord, tel. 95 07 91 37 eller personalsjef Ann-Christin Berg, tel. 75 55 74 02.

 

Kortfattet søknad med CV merkes med ref nr 2013/171 og sendes på mail til post(at)saltenbrann(dot)no eller til:

Salten Brann IKS

Dronningensgate 56

8006 BODØ

 

Søknadsfrist: 10. september 2013

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann