Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

FEIERSVENN OG LÆRLING

Arbeidsgiver: Setesdal Brannvesen IKS
Søknadsfrist: 14.06.2013
 

Setesdal Brannvesen IKS er lokalisert med hovedkontor i Evje og Hornnes kommune. Brannvesenet yter brann og feiertjenester for kommunene Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle. Ansvarsområdet strekker seg over ca. 220 km mellom ytterpunktene. Brannvesenet har 5 heltidsstillinger lokalisert på Evje og ca. 85 deltidsstillinger fordelt på 8 brannstasjoner. Som vertskommune er Evje og Hornnes kommune et attraktivt sted å bo. Her er det gode skoler for alle alderstrinn med videregående tilbud og god barnehagedekning. Evje og Hornnes er regionsenter for de indre bygder på Agder. Kommunen har et rikt idretts og kulturliv.

 

Setesdal Brannvesen IKS søker Feiersvenn og lærling

 

Setesdal Brannvesen IKS har ledig 100 % stilling som Feiersvenn med oppmøte Evje brannstasjon fra 01. august 2013.

Brannvesenet ønsker samtidig å ta inn en lærling i 100 % på kontrakt.

 

Stillingene er underlagt forebyggende avdeling. Avdelingen har som hovedoppgave å sikre alle mennesker og bygninger i Setesdal mot brann og ulykker gjennom å utføre gode forebyggende tjenester.

Vi søker derfor etter personer med serviceinnstilling og som er kontaktskapende.

Hovedarbeidsoppgaver er feiing av røykkanaler med ildsteder, tilsyn med fyringsanlegg, tilsyn med boliger og forebyggende brannvernarbeid. Feierne arbeider i team og overlapper der det er nødvendig innen brannvesenets arbeidsområde.

 

Krav til stillingen som feiersvenn:

Fagbrev som Feiersvenn.

Gode samarbeidsevner.

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.

Evnen til å jobbe selvstendig.

Personlige egenskaper innen teamarbeid.

Kunnskaper innen data.

Førerkort klasse B.

God helse og fysikk.

 

Krav til stillingen som lærling:

Det er ønskelig at vedkommende har gjennomført videregående VK 1 og 2

Gode samarbeidsevner.

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.

Evnen til å jobbe selvstendig.

Personlige egenskaper innen teamarbeid.

Kunnskaper innen data.

Førerkort klasse B.

God helse og fysikk.

 

Ønskelig for begge stillingene:
Kompetanse innen Komtek forvaltning.
Førerkort klasse BE
Brannvesenet ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.
Brannvesenet er medlem av KLP. Tilsetting på vanlige kommunale vilkår, lønn etter avtale
Den som tilsettes må fremlegge helse og politiattest av nyere dato.

Søknadsfrist:

Søknad med CV sendes innen 14. juni 2013 til følgende adresse:

 

Setesdal Brannvesen IKS

Verksvegen 38

4735 Evje
 

Spørsmål om stillingen rettes til Egil Kvitne Leder forebyggende telefon 37 93 32 46 eller mobil 909 909 87

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann