Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

SEKSJONSSJEF DRIFT OG VEDLIKEHOLD - NORGES BRANNSKOLE

Arbeidsgiver: Norges brannskole
Søknadsfrist: 20.05.2013
 
Norges brannskole (NBSK) er den nasjonale utdanningsinstitusjonen for kommunalt brann- og feierpersonell. Skolen har også opplæringsansvar for brann- og redningspersonell ved landets flyplasser, samt personell knyttet til oljevern/strandsoneberedskap. Skolen har vel 50 ansatte og er kvalitets- og miljøsertifisert etter ISO 9001 og ISO 14001. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser i Tjeldsund i Nordland. Det er 15 km til Harstad/Narvik lufthavn Evenes og ca 45 km til Harstad. NBSK er faglig og administrativt underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Norges brannskole har ledig fast stilling som seksjonssjef for drifts- og vedlikeholdsseksjonen. Seksjonssjefen rapporterer til direktøren ved NBSK og inngår i skolens ledergruppe. Stillingen er tillagt personal-, resultat- og budsjettansvar. Videre krever stillingen at du har et bevisst forhold til sikkerhetstenking og risikohåndtering.

NBSK står foran en spennende og ufordrende fase knyttet til videreutvikling av øvelses- og overnattingsfasiliteter. Vi ønsker å fylle den ledige stillingen med en tydelig og involverende leder som kan bidra aktivt i denne prosessen. Du må være god på samarbeid og vil være en viktig premissleverandør mot undervisningsaktiviteten.

Drifts- og vedlikholdsseksjonen teller 12,4 årsverk fordelt på åtte stillinger innen drift/vedlikehold og fem renholdsstillinger. I tillegg til å bidra med støtte til skolens undervisningsvirksomhet på øvingsfeltet, sørger seksjonen for at skolens øvingsanlegg, biler, maskiner og utstyr er operative til enhver tid. Ansvaret for renholdet av skolens bygningsmasse, inkl 122 forlegningsrom, og drifting av ulike elevvelferdstilbud, tilligger også seksjonens ansvarsområde.
 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann