Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

NESTLEDER BEREDSKAPSSEKSJONEN

Arbeidsgiver: Molde brann- og redningstjeneste
Søknadsfrist: 12.02.2013
 

MOLDE KOMMUNE, BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN

Molde brann- og redningstjeneste har i alt 38 heltidsstillinger. Avdelingen er inndelt i 2 seksjoner: beredskaps- og forebyggende seksjon. Kjernevirksomheten er brannforebyggende arbeid og brann- og redningsarbeid. Våre motiverte medarbeidere har et overordnet mål rettet mot å forebygge branner, samt å redusere konsekvensene ved brann og andre ulykker.

 

Beredskapsseksjonen har 26 heltidsstillinger på hovedstasjonen og 94 deltidsstillinger på deltidsstasjoner. Hovedstasjonen har fire vaktlag og egen alarmsentral. Beredskapsseksjonen arbeider allsidig og målrettet med beredskapsplanlegging, risikokartlegging, utdanning, opplæring og øvelser. Molde brannvesen samarbeider med fire nabokommuner om bl.a. beredskapsarbeid og har det faglige ansvaret for til sammen 94 deltidsmannskaper og 18 hjelpemannskaper, i tillegg til egen virksomhet. Vi er en aktiv aktør innen kurs og opplæring innen brannvern, førstehjelp og HMS for en stor region som omfatter flere kommuner og private bedrifter.

 

Nestleder beredskapsseksjonen, stillingsnr. 1841

 

Med bakgrunn i utvidet samarbeid med nabokommuner innen beredskapsoppgaver er det ledig 100 % stilling som nestleder for beredskapsseksjonen med arbeidssted p.t. brann- og redningstjenesten. Stillingen sorterer under beredskapsseksjonen, og nærmeste leder er leder beredskap/varabrannsjef Trygve Lennavik. Det vil bli stilt klare resultatkrav til den som ansettes. Den som blir ansett må påregne å arbeide en del på helg og kveldstid. Det er fleksitidsordning ved enheten.

 

Arbeidsoppgaver:

Hovedansvarlig for faglig kontakt med deltidsstyrken, bl.a. øvelser og opplæring, men også andre arbeidsoppgaver må påregnes.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

Relevant brannforebyggende og/eller beredskapsmessig utdanning

Helst har både erfaring og formell kompetanse som instruktør ved brannrelaterte øvelser og kurs

Har gode samarbeidsegenskaper

Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Må kunne bruke data som arbeidsverktøy

Må ha førerkort min. kl. B.

Kompetansebevis for utrykningskjøring kode 160.

 

For den som har relevant beredskapsmessig utdanning kan det bli gitt tilbud om å gå inn i fast overordnet vakt. Dette vil i tilfelle medføre boplikt innen rimelig avstand til brannstasjonen.

 

Vi tilbyr:

Et godt og faglig arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter. Lønn etter avtale. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lover, tariffavtale og reglement. Fleksitid.

 

Den som tilsettes må kunne fremlegge godkjent helseattest og politiattest. Kvinner oppfordres til å søke.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder beredskap Trygve Lennavik tlf. 71 19 18 60.

 

Søknad merkes tydelig med stillingsnummer og skrives fortrinnsvis på elektronisk skjema, se Molde kommunes hjemmeside www.molde.kommune.no under ”Søk jobb i Molde kommune”. Vitnemål og attester vil bli etterspurt ved behov. Søknad kan også sendes til Molde kommune, personal- og organisasjonsavdelingen, Rådhusplassen 1, 6413 Molde

 

Søknadsfrist: 12. februar 2013

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann