Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

SEKSJONSLEDER UTRYKNING - AVDELING FOR BEREDSKAP

Arbeidsgiver: Brannvesenet Sør-Rogaland IKS
Søknadsfrist: 27.01.2013
 

Ledige stilling i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

 

SEKSJONSLEDER UTRYKNING AVDELING FOR BEREDSKAP

 

Brannvesenet Sør- Rogaland IKS sitt formål er å dekke alle kommunenes plikter, oppgaver og behov i henhold til brann- og eksplosjonsvernlovens krav til kommunene.

Selskapet eies av følgende 9 kommuner: Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg. Rennesøy, Kvitsøy, Klepp, Time og Gjesdal. Beredskapsavdelingen består av 114 heltidsansatte mannskaper fordelt på 4 kasernerte stasjoner samt 151 deltidsmannskaper fordelt på stasjonene Bryne, Gilja, Høle, Klepp, Kvitsøy, Oltedal, Rennesøy, Riska, Vassøy og Ålgård. Flere opplysninger om selskapet og organisasjon finnes på www.brannsr.no

Vår seksjonsleder med ansvar for oppfølging av heltidsstyrken går av med pensjon. Den ledige stillingen er en spennende, omfattende og krevende lederstilling i ett av landets største brannvesen. Vi tilbyr et bredt ansvarsområde med stor aktivitet året rundt - og et travelt arbeidsmiljø med høye krav til den enkelte.

 

ARBEIDS- OG ANSVARSOMRÅDE 

Ledelsen av den kasernerte mannskapsstyrken innebærer blant annet ansvar for:

·         Driftsplanlegging og daglig ledelse av den kasernerte mannskapsstyrken, herunder å benytte dataprogrammet Vaktutsett i samarbeid med brigadesjefene. Dette skjer i hovedsak gjennom oppfølging av brigadesjefene, som har det daglige ansvaret for mannskapsstyrken.

·         Personalansvar for mannskapene, herunder gjennomføring av alt ansettelsesarbeid inklusiv annonser, kontrakter, vikarer, konstitueringer osv, sykefravær, ferieavvikling og permisjoner.

·         Sørge for at rapporter til DSB, RVR f eks. , kvartalsrapporter, årsrapporter ol, som grunnlag for regninger for utrykninger og arbeid blir utarbeidet.

·         Koordinere IA-oppfølging av sykemeldte i egen seksjon i samarbeid med brigadesjefer og brannmestere.

·         Ansvar for oppfølging av HMS for den kasernerte mannskapsstyrken slik det er beskrevet i planer, lover og forskrifter, herunder oppfølging av forbedringsmeldinger og vernerunder.

·         Planlegge og gjennomføre medarbeidersamtaler.

·         Utarbeide, innføre og følge opp rutiner og prosedyrer for den kasernerte mannskapsstyrken.

·         Planlegge og gjennomføre kompetanseutvikling for kasernert mannskapsstyrke, herunder identifisere behov for opplæring, kurs og øvelser.

·         Planlegge og sørge for å gjennomføre helsekontroll og fysiske tester for de kasernerte mannskapene i beredskapsavdelingen.

·         Intern informasjon rettet mot den kasernerte mannskapsstyrken.

·         Ansvar for at innsatser blir gjennomført slik lover, forskrifter, rutiner og prosedyrer beskriver. Evaluere spesielle innsatser og eventuelt planlegge og gjennomføre korrektive tiltak.

·         Økonomiansvar i seksjonen.

 

KOMPETANSEKRAV

·         utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå

·         Yrkesutdanning fra brannvesenet som innebærer gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel samt beredskapsutdanning trinn I og II

·         Annen relevant ledererfaring i kombinasjon med erfaring fra beredskapsarbeid

 

PERSONLIGE EGENSKAPER 

Vi søker en person som foruten gode lederegenskaper har evne til å se og handle i samsvar med brann- og redningsselskapets samlede behov og mål. Denne egenskapen er meget sentral og blir betydelig vektlagt ettersom en viktig del oppgaven er å drive et effektivt beredskapsarbeid med høy kvalitet og optimal utnyttelse av seksjonens ressurser.

Brannvesenets visjon er "Sammen for en trygg og sikker framtid og seksjonsleder må ha sterk fokus på dette. Viser til selskapets virksomhetsplan.

Vi ønsker oss en person med stå-på-vilje, et romslig sinn og godt humør som sier det han/hun mener og mener det han/hun sier. Lederen må være motivert for å lede - også under krevende forhold og stramme rammer.

For øvrig vil følgende egenskaper bli vektlagt:

·         gode lederegenskaper med evne til å vise god personalomsorg og kunne motivere medarbeidere

·         gode evner til å tenke og handle helhetlig

·         god forståelse av brannvesenets rolle i samfunnet

·         gode samarbeidsevner

·         kunne forholde seg til media og publikum på en god måte

·         strukturert og analytisk

·         evne til å arbeide selvstendig og systematisk

·         ha evne til nytenking og være villig til endring

·         datakunnskaper som tilfredsstiller minst stillingens behov

·         serviceinnstilt

·         evne og vilje til å bidra positivt i arbeidsmiljøet

·         god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 

ANSETTELSESVILKÅR:

·         Lønn etter avtale HTA kap 5.2.

·         37,5 times arbeidsuke

·         Pensjonsordning i KLP.

 

Det er krav om plettfri vandel og det kan kreves politiattest ved ansettelse.

 

GENERELT:

På bakgrunn av personalpolitiske mål om at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold, oppfordres spesielt kvinner og personer med minoritetsbakgrunn om å søke stillingen.

 

YTTERLIGERE OPPLYSNINGER:

For nærmere informasjon om stillingen kontakt:

-          Avdelingsleder Ståle Fjellberg på telefon 51 50 23 40 eller mobil 481 60 457

-          Personalsjef John Haakon Wendt på telefon 51 50 23 20 eller mobil 481 93 643.

 

SØKNADSFRIST

Søknad med CV sendes Brannvesenet Sør - Rogaland, Jærveien 107, 4318 Sandnes eller på epost til [email protected] innen 27.1.2013

 

 

Sammen for en trygg og sikker fremtid.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann