Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

SEKSJONSLEDER DELTID - AVDELING FOR BEREDSKAP

Arbeidsgiver: Brannvesenet Sør-Rogaland IKS
Søknadsfrist: 27.01.2013
 

Ledige stilling i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

 

SEKSJONSLEDER DELTID AVDELING FOR BEREDSKAP

 

Brannvesenet Sør- Rogaland IKS sitt formål er å dekke alle kommunenes plikter, oppgaver og behov i henhold til brann- og eksplosjonsvernlovens krav til kommunene.

Selskapet eies av følgende 9 kommuner: Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg. Rennesøy, Kvitsøy, Klepp, Time og Gjesdal. Beredskapsavdelingen består av 114 heltidsansatte mannskaper fordelt på 4 kasernerte stasjoner samt 151 deltidsmannskaper fordelt på stasjonene Bryne, Gilja, Høle, Klepp, Kvitsøy, Oltedal, Rennesøy, Riska, Vassøy og Ålgård. Flere opplysninger om selskapet og organisasjon finnes på www.brannsr.no

 

Vår seksjonsleder med ansvar for oppfølging av de 9 deltidsstasjoner går av med pensjon. Den ledige stillingen som seksjonsleder deltid er en spennende, omfattende og krevende lederstilling i ett av landets største brannvesen. Vi tilbyr et bredt ansvarsområde med stor aktivitet året rundt - og et travelt arbeidsmiljø med høye krav til den enkelte.

ARBEIDS- OG ANSVARSOMRÅDE 

·         Personalansvar for mannskapene, herunder gjennomføring av alt ansettelsesarbeid, inklusiv annonser, kontrakter, vikarer, konstitueringer, sykefravær, ferieavvikling og permisjoner i henhold til ansettelsesreglementer for BVSR.

·         Deltakelse på deltidsstyrkens aktiviteter på kveldstid.

·         Utarbeiding, innføring og oppfølging av rutiner og prosedyrer for deltidsstyrken.

·         Planlegge å gjennomføre kompetanseutvikling for deltidsstyrken, herunder identifisering av behov, gjennomføring av kurs og øvelser.

·         Planlegging og gjennomføring av helsekontroll og fysiske tester for deltidsansatte i beredskapsavdelingen.

·         Driftsplanlegging og ledelse av deltidsstyrken herunder å benytte dataprogrammet vaktutsett for deltidstyrken.

·         Ansvar for IA oppfølging av sykemeldte i deltidstyrken

·         Ansvar for oppfølging av HMS for deltidsstyrken slik det er beskrevet i planer, lover og forskrifter, herunder oppfølging forbedringsmeldinger og vernerunder samt planlegge og gjennomføre medarbeidersamtaler.

·         Overoppsyn med bygningsmessige forhold på utestasjonene, herunder å planlegge vedlikehold med stasjonsmester.

·         Overoppsyn med biler og utstyr på utestasjonene, herunder planlegging av kontroller og vedlikehold med bilmester og røykdykkermester.

·         Intern informasjon rettet mot deltidsstyrken

·         Økonomiansvar i seksjonen

 

KOMPETANSEKRAV

·         Utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå

·         Yrkesutdanning fra brannvesenet som innebærer gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel samt beredskapsutdanning trinn I og II

·         Relevant ledererfaring i kombinasjon med erfaring fra deltidsstyrken fortrinnsvis som utrykningsleder eller annet beredskapsarbeid

 

PERSONLIGE EGENSKAPER 

Vi søker en person som foruten gode lederegenskaper har evne til å se og handle i samsvar med brann- og redningsselskapets samlede behov og mål. Denne egenskapen er meget sentral og blir betydelig vektlagt ettersom en viktig del oppgaven er å drive et effektivt beredskapsarbeid med høy kvalitet og optimal utnyttelse av deltidsstyrkens ressurser.

Brannvesenets visjon er "Sammen for en trygg og sikker framtid og seksjonsleder må ha sterk fokus på dette. Viser til virksomhetsplan for brannvesenet.

Vi ønsker oss en ”fleksibel” person med stå-på-vilje, et romslig sinn og godt humør som sier det han/hun mener og mener det han/hun sier. Lederen må være motivert for å lede - også under krevende forhold og stramme rammer.

For øvrig vil følgende egenskaper bli vektlagt:

·         gode lederegenskaper med evne til å vise god personalomsorg og kunne motivere medarbeidere

·         gode evner til å tenke og handle helhetlig

·         god forståelse av brannvesenets rolle i samfunnet

·         gode samarbeidsevner

·         kunne forholde seg til media og publikum på en god måte

·         strukturert og analytisk

·         evne til å arbeide selvstendig og systematisk

·         ha evne til nytenking og være villig til endring

·         datakunnskaper som tilfredsstiller minst stillingens behov

·         serviceinnstilt

·         evne og vilje til å bidra positivt i arbeidsmiljøet

·         god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 

ANSETTELSESVILKÅR:

·         Lønn etter avtale HTA kap 5.2.

·         37,5 times arbeidsuke

·         Forskjøvet arbeidstid må påregnes

·         Pensjonsordning i KLP.

 

Det er krav om plettfri vandel og det kan kreves politiattest ved ansettelse.

 

GENERELT:

På bakgrunn av personalpolitiske mål om at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold, oppfordres spesielt kvinner og personer med minoritetsbakgrunn om å søke stillingen.

 

YTTERLIGERE OPPLYSNINGER:

For nærmere informasjon om stillingen kontakt:

-          Avdelingsleder Ståle Fjellberg på telefon 51 50 23 40 eller mobil 481 60 457

-          Personalsjef John Haakon Wendt på telefon 51 50 23 20 eller mobil 481 93 643.

 

SØKNADSFRIST

Søknad med CV sendes Brannvesenet Sør - Rogaland, Jærveien 107, 4318 Sandnes eller på epost til [email protected] innen 27.1.2013.

 

Sammen for en trygg og sikker fremtid.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann