Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNSJEF

Arbeidsgiver: Lillehammer regionen brannvesen
Søknadsfrist: 27.01.2013
 

Brann- og feiervesenet i Lillehammer, Øyer og Gausdal er organisert som et interkommunalt samarbeide. I tillegg til brann-og feiervesenet, har enheten ansvar for 110-sentral Gudbrandsdal, IUA-Oppland – som er samarbeide om akutt forurensning og RestVerdiRedningstjenesten i Oppland på vegne av forsikringsselskapene. Vi søker en dyktig person til å overta lederansvaret i virksomheten.

Brannsjef Lillehammer, Øyer og Gausdal

 
Hovedoppgavene vil være:

Daglig lederansvar for brann- og feiervesenet, inkludert ansvar for personal og økonomi. Ansvar for bemanning av enheten i følge lover, forskrifter og brannordning. Samarbeide med politi, ambulansetjeneste og andre offentlige etater.

Kvalifikasjoner:

Vi søker en person med en allsidig ledererfaring, som er trygg i sin lederrollen og har en lederstil basert på: Evne til å kommunisere godt, både internt og eksternt. Evne til å utvikle samarbeide og samhold og skape engasjement. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Evne til å arbeide strukturert, selvstendig og framtidsrettet. Være løsningsorientert.

Kompetansekrav:

Ingeniørutdanning, eventuelt annen høyere utdanning. (Kan erstattes av relevant praksis). Erfaring fra administrativt arbeide og opplæring. Tilfredsstille krav i forskrift ( §7-10 og 7-11 i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen – BER 3).

Brannsjefen deltar i overordnet vakt i turnus. Brannsjefen må være bosatt i naturlig beredskapsavstand fra Lillehammer sentrum. Brannsjefens overordnede er styrets leder.

For nærmere informasjon ta kontakt med Hans Holmen, tel 915 47 891, eller Rune Frøyslie, tel 402 82 150 i De4 Search & Consulting AS.

Søknadsfrist: 27. januar 2013.

Til søkere på stilling i Offentlig sektor.

I det elektroniske søknadsskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis ihht krav i Offentlighetsloven. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søknaden sendes elektronisk her; SEND SØKNAD

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann