Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

TEAMLEDER TILSYN – FOREBYGGENDE AVDELING

Arbeidsgiver: Ålesund brannvesen KF
Søknadsfrist: 02.11.2012
 

Ålesund brannvesen KF søker ny medarbeider

 

Ålesund brannvesen KF er organisert som et kommunalt foretak eid av Ålesund kommune. Vår kjernevirksomhet er brannforebyggende arbeid og brann- og redningsarbeid. Vi er i dag ca. 65 medarbeidere som har et overordnet mål rettet mot å forebygge branner, samt å redusere konsekvensene ved brann og andre ulykker. Vi søker nå etter ny medarbeider som vil være sammen med oss å arbeide mot dette målet.

 

Er du en person som er positiv, har ”stå på vilje”, er glad i å jobbe med mennesker og som liker utfordringer? Vi søker nå etter ny medarbeider som har disse egenskapene.

 

Teamleder tilsyn – forebyggende avdeling (12/7612)

 

Forebyggende avdeling har nå ledig en 100 % stilling som teamleder tilsyn for snarlig tiltredelse. Vi søker etter en som kan være med på å videreutvikle forebyggende avdeling og Ålesund brannvesen. Som teamleder har du det daglige fagansvar for brannforebyggende tilsyns-, informasjons- og prosjektarbeid. Teamleder rapporterer til avdelingsleder forebyggende. Forebyggende avdeling har 8 stillinger.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Fagansvar for brannforebyggende tilsyns-, informasjons- og prosjektarbeid.
 • Tilsyn særskilte brannobjekt etter HMS- og brannlovgivningen.
 • Utarbeide rapporter og håndtere saksbehandling.
 • Utføre tilsyn med brannobjekter og virksomheter.
 • Informasjonsarbeid og holdnings skapende arbeid rettet mot risikogrupper.
 • Andre arbeidsoppgaver relatert til forebyggende brannvern og HMS, herunder prosjektrelaterte kampanjer eller satsningsområder.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Tilfredsstille kravene i ”Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen” (dimensjoneringsforskriften)§7-6. Søkere som mangler ingeniørkompetanse men tilfredsstiller krav etter § 7-6, vil bli vurdert ansatt som inspektør.
 • Bachelor/master innen relevante fag eller annen relevant utdanning/bakgrunn/erfaring vil også bli vurdert.
 • Erfaring fra beredskaps-, forebyggende- og tilsynsarbeid er ønskelig.
 • Må ha førerkort klasse B.
 • Ønskelig med forebyggende kurs ved NBSK.
 • Skikkethet og erfaring vil bli vektlagt.
 • Gode samarbeidsegenskaper, initiativ og evne til å motivere og inspirere i team.
 • At søker har gode datakunnskaper/ferdigheter, samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

På bakgrunn av kvalifikasjoner hos søkerne kan det også bli aktuelt at stillingen skal inngå i den overordnede vaktordningen for Ålesund brannvesen (5 delt operativ vaktordning ihht Dimensjoneringsforkriften § 5-6).

 

Ved eventuelt internt opprykk vil det ved samme avdeling bli ledig en stilling som branningeniør/branninspektør. Branningeniør/branninspektør får samme arbeidsoppgaver men uten spesielt fagansvar.

 

På grunn av personalgruppens sammensetning oppfordres kvinner og søkere med minoritetsbakgrunn til å søke.

 

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt avdelingsleder forebyggende Johnny Stølen tlf. 70 16 32 24/915 12 225 eller via e-post: [email protected].

Søknadsfrist: 2. november 2012.

 

Vi ser helst at søknaden sendes elektronisk, se annonse på www.alesund.kommune.no under ”Ledige stillinger”. Du finner også søknadsskjemaet på https://e-skjema.no/alesund/

Ev. papirsøknader sendes Ålesund kommune, postboks 1521, 6025 Ålesund.

 

 

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann