Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINSPEKTØR/OVERBRANNMEISTER

Arbeidsgiver: Os brann- og redningsvesen
Søknadsfrist: 16.03.2012
 

Os kommune ligg sør på Bergenshalvøya, der kyst- og fjordlandskapet møtest. Kommunen kan by på dei vakraste natur- og kulturopplevingar, og elles dei fleste tenester både fastbuande og tilreisande har bruk for. Os er ein inspirerande kommune med stort potensiale for vekst og utvikling. Vi treng medarbeidarar som meiner entusiasme inspirerer, som lyttar med respekt, gjer det dei seier og skaper resultat.

 

Branninspektør/Overbrannmeister

 

Ved Os brann- og redningsvesen er det ledig fast stilling som branninspektør/overbrannmeistar ved førebyggjande

avdeling.

 

Vedkomande som blir tilsett vil og inngå i vaktordninga som overbefal og må vere busett i Os kommune.

 

Arbeidsstad

Os brann- og redningsvesen held for tida til i lokaler i Os sentrum. I desember 2012 skal vi flytte inn i ny brannstasjon

på Moberg.

 

Arbeidsoppgåver

Du vil få brannførebyggjande oppgåver som tilsyn og informasjonsarbeid.

Du vil få sakshandsaming/undervisning i samband med oppgåver som er tillagt avdelinga.

Du vil få kommunalt beredskapsarbeid som planarbeid, ROS analyser etc.

 

Kvalifikasjonar

Du har eller er viljug til å tilegna deg kvalifikasjonar etter dimensjoneringsforskrifta § 7-6 og § 7-10.

 

Etter § 7-6 Forebyggjande personell

Forebyggjande personell skal ha gjennomført yrkesutdanning i forebyggjande brannvern og ha enten:

- Utdanning som ingeniør fra ingenørhøgskule, annan relvevant høgskuleutdanning eller særskilt brannteknisk

utdanning på same nivå, eller

- Yrkesutdanning for brannkonstabel i heiltidsbrannvesen samt bredskapsutdanning trinn 1, eller

- Fagutdanning som feiarsvein.

 

Etter § 7-10 Overordna vakt

Overordna vakt skal ha gjennomført utdanning som leiar av beredskapsavdeling, jmf §7-8 eller leiar av forebyggjande

avdeling, jmf §7-9 med tillegg av beredskapsutdanning trinn 3.

 

Personleg framferd og eigenskap vil bli vektlagt.

 

Dersom den som vert tilsett ikkje har naudsynte kvalifikasjonar etter § 7-6 og 7-10 må vedkomande som vert tilsett vera viljug til å tilegna seg denne kompetansen.

 

Vi tilbyr

Faglege og personlege utfordringar i eit godt og inspirerande arbeidsmiljø.

Gode pensjons- og forsikringsordningar og løn etter avtale.

 

Slik søkjer du

Elektronisk søknadsskjema på vår heimeside: www.oskommune.no
Dersom du treng hjelp kan du venda deg til personalavdelinga.

 

Søknadsfrist: 16.03.2012   Utlyst dato: 07.02.2012   Vår ref: 425/JAV

 

Kontaktpersoner

Stein Gjøsund, Brannsjef, 56575344, 98234427, [email protected]

Anne Kjersti Storebø, Leiar førebyggjande, 56575346, 98234447, [email protected]

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann