Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

UNDERBRANNMESTER

Arbeidsgiver: Tinn Brannvesen
Søknadsfrist: 19.09.2011
 

I forbindelse med pensjonsavgang ved vår enhet søker Tinn brannvesen etter 1 heltidspersonell med vakt i 100 % stilling ved Rjukan brannstasjon med tittel som underbrannmester / utrykningsleder.

 

Brann- og redningsvesenet er en utpreget beredskapsenhet og oppgavene for utrykningspersonellet er bla. brannutrykning, redning av liv, bekjempe akutt forurensing, røykdykking samt utrykning til trafikkuhell, farlige gods ulykker, ambulanse samarbeid, øvelser og kommunale arbeidsoppgaver.

 

Beredskapstyrken er organisert i 4 vaktlag med 4 mannskaper på hvert vaktlag.

Hvert vaktlag har 2 brannmannskaper på døgnkontinuerlig vakt ved Rjukan brannstasjon og 2 brannmannskaper på døgnkontinuerlig ”hjemmevakt”.

 

Stillingen vil være som heltidspersonell med vakt ved Rjukan brannstasjon. Heltidspersonell med vakt følger en vakt turnus over 4 uker. Vaktene har døgnvakter i ukedagene og 48 timers vakter i helgene. Underbrannmester er leder på vaktlaget som rykker ut til brann / skadested og underlagt brannsjef / overordnet vakt.

 

Underbrannmester:

Arbeidsoppgaver

 • Delta i vakt turnus for heltidspersonell med vakt
 • Ha rollen som utrykningsleder ved utrykning.
 • Drive undervisning
 • Følge opp HMS arbeid og dokumentasjon av utrykninger / øvelser
 • Bidra i alle typer redningsoppdrag

Ønsket kvalifikasjoner:

 • Leder erfaring
 • Gjennomført beredskapsutdanning trinn II ved Norges brannskkole.
 • Søkere må inneha førerkort klasse B,C med påstemplet kode 160 og ha fylt 21år.
 • Gjennomført røykdykkeropplæring eller tilsvarende ved Norges brannskole.
 • Søkere med fagbrev innen et håndverk oppfordres til å søke.

Aktuelle søkere for arbeidsgiver er de med ønsket kvalifikasjoner.

 

Personlige egenskaper:

 • Mål og resultatorientert
 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner i språket norsk
 • Gode datakunnskaper
 • Være trygg på å snakke i en forsamling
 • Serviceinnstilt
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Evne til å arbeide selvstendig og systematisk
 • Evne til nytenking
 • Evne til å tilpasse seg et felles skap med personlig orden / folkeskikk / vise hensyn
 • Bør ha gode lokalkunnskaper om Tinn kommune

Øvrig kriterier arbeidsgiver søker er: 

  • Yngre søkere oppfordres til å søke på stillingen. 
  • Søker må ha boplikt Tinn kommune.
  • Søker bør bo i nærheten til Rjukan brannstasjon.
  • Søkeren må også være fysisk og psykisk skikket for utrykningstjeneste og ha god helseattest samt at det stilles krav om bestått fysisk test (arrangeres ved brannstasjonen).

Søkere med brannrelatert bakgrunn og som har gjennomført nødvendige kurs for stillingen vil bli foretrukket.

Aktuelle søkere blir bedt om å gjennomføre praktiske oppgaver som ligger til stillingen i intervjurunden.

 

Brannstasjonen er lokalisert til Svadde industriområder på Rjukan i tidsriktige lokaler.

 

Lønn etter gjeldende tariff.

 

Søknadsfrist: 19.09.2011

 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til brannsjef tlf 35 08 29 01.

 

Vi ber om at søkere benytter elektroniske søknadsskjema og at søknaden er så fullstendig som mulig. Politiattest, bekreftende attester, vitnemål, CV og godkjent helseattest av ny dato må ettersendes til Tinn kommune og vil ikke bli returnert. Søknadsskjema finnes på Tinn kommunes hjemmeside www.tinn.kommune.no

 

Attester sendes til:

Tinn Kommune, Postboks 14, 3661 Rjukan eller sendes elektronisk til [email protected]

 

Merk konvolutten / skriftlig søknad med ID 538

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann