Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

OVERBRANNMESTER/NK

Arbeidsgiver: Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen
Søknadsfrist: 08.09.2011
 

MOVAR IKS eies av kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby.  Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen (MIB) er en sektor i MOVAR IKS. MIB har ansvaret for brann- og redningsoppgavene i regionen med over 70.000 innbyggere. MIBs administrasjon er plassert på Mosseregionen brannstasjon i Moss. Flere opplysninger om MIB finnes på vår hjemmeside www.brann.movar.no.

 

MIB har ledig en 100 % stilling som:

 

·      Overbrannmester/NK (beredskapsavdelingen)

 

Vår overbrannmester slutter for å tiltre annen stilling i virksomheten, og vi har behov for en ny medarbeider i denne stillingen/funksjonen.

 

Stillingen er direkte underlagt avdelingssjef beredskap og innbefatter funksjonen som avdelingens NK og avdelingssjefens stedfortreder. Arbeidsområdene vil være knyttet til daglig drift av beredskapsavdelingen, og som eksempel på noen av oppgavene kan nevnes (det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for stillingen):

·        påse at beredskapsstyrken til enhver tid er tilstrekkelig bemannet, godkjenne bytte av vakt, innkalle personell til overtid eller ekstravakt, utarbeide årlige vakt-, turnus- og ferielister mv. blant annet ved bruk av elektronisk planleggings- og tidsregistrerings-program

·        utarbeide årlige overordnede øvingsplaner for beredskapsstyrken og følge opp utarbeidelse og gjennomføring av øvelser i vaktlag og grupper av beredskapsstyrken

·        utarbeide årlige testgrunnlag for ansatte i beredskapsstyrken samt påse at tester gjennomføres etter oppsatt plan, herunder å sørge for at nødvendige tiltak iverksettes for lukking av kompetanseavvik som avdekkes

·        oppfølging av elektroniske systemer og programmer benyttet av beredskapsavdelingen

·        veiledning av medarbeidere i systemer og løsninger hvor overbrannmester har kompetanse

 

Ved ansettelse i stillingen vil vi legge vekt på søkere med bred brannfaglig bakgrunn og som minimum oppfyller kvalifikasjonskrav som utrykningsleder i heltidsbrannvesen etter § 7-7 i dimensjoneringsforskriften. Eventuell kompetanse innenfor personellbehandling og/eller økonomi/regnskap vil kunne tillegges vekt, og kompetansenivået vil bli lagt til grunn for opplæringsbehovet. På grunn av forventet innsats i enkelte situasjoner vil det for denne stillingen kreves kompetansebevis for utrykningskjøring (kode 160), samt førerkortklasser tilpasset bruk av MIBs beredskapsutstyr/–kjøretøy. Det vises videre til at det stilles krav til fysikk og helse som vil være viktige for stillingsutøvelsen. Det er også viktig at den som ansettes har en personlig egnethet som passer inn i vår organisasjon og i stillingen for øvrig.
 

Deltakelse i overordnet vakt og/eller enkeltvakter i beredskapsstyrken vil bli vurdert.

Tilsetting i MOVAR IKS skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer. For stillingen gjelder lønn etter avtale, 6 måneders prøvetid og pliktig medlemskap i Moss kommunale pensjonskasse (2 % trekkes av lønn).
 

Ansatte har anledning til etter søknad å leie hytte tilhørende MOVAR IKS på gjeldende vilkår, og MOVAR IKS har avtale om bedriftshelsetjeneste for sine ansatte. Flere opplysninger om MOVAR IKS finner du på www.movar.no.

 

Nærmere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til avdelingssjef beredskap Rune Larsen på telefon 69 24 78 50/69 24 78 78 på hverdager mellom 08:00 og 15:00, eller ved å sende e-post til [email protected].

 

Skriftlig søknad med tilhørende CV sendes til Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen, Postboks 716, 1509 Moss eller til e-postadressen [email protected]. Frist for å levere søknad er 8. september 2011.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann