Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

OPERATØR

Arbeidsgiver: Vestviken 110-sentral IKS
Søknadsfrist: 01.08.2011
 

Vestviken 110-sentral IKS (V110) er et interkommunalt selskap, eid av 32 kommuner i Søndre/Nordre Buskerud og Vestfold politidistrikt. 110-sentralen har bl.a. ansvar for mottak og formidling av nødmeldinger og er regionens fagsentral for brann.. V110 er bemannet med kvalifiserte operatører ihht. ”Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen” og ledes av operativ leder og daglig leder. Sentralen er samlokalisert med Politiets 112 og Helses 113 i nye lokaler på toppen av Politihuset i Drammen.

 

Ledige stillinger som operatør

 

Det lyses ut 2 faste stillinger som operatør på 110-sentralen, og ett ledig vikariat. De 2 faste stillingene med tiltredelse h.h.v 1.oktober og 1.desember. Vikariatet er med 1 års varighet, men med mulighet for forlengelse og fast ansettelse.

 

Kvalifikasjonskrav.

·         Krav ihht. § 7-5. i ”Veiledning til dimensjoneringsforskriften”.

·         Yrkesutdanning for brannkonstabel.

·         Norges brannskoles alarmsentral operatørkurs.

 

Følgende tilleggskvalifikasjoner vektlegges:

·         Erfaring fra nødalarmmottak, med spesiell vekt på 110-sentral

·         Gode samarbeidsegenskaper.

·         God evne til å takle stressende arbeidssituasjoner.

·         Gode kunnskaper om IKT som arbeidsverktøy.

·         Gode engelsk kunnskaper.

·         Relevant erfaring fra brannvesen, og gjennomført befalsutdanning.

 

Vi kan tilby:

·         Et godt arbeidsmiljø med faglige og personlige utviklingsmuligheter.

·         Spennende deltagelse i utvikling av nødalarmeringstjenesten i Norge.

·         Stillingen inngår i 110-sentralens turnusordning, med 33,6 timers uke.

 

Egnethet til stillingen vektlegges.

Dersom den som ansettes ikke tilfredsstiller ovennevnte krav, vil vedkommende bli pålagt etterutdanning.

 

Stillingene gir underbrannmester grad og årslønn er p.t. 371.300,- med tilleggslønn på 64.000,-

 

Skriftlig søknad med kortfattet CV sendes innen 1. august 2011 til:

 

Vestviken 110 IKS

Grønland. 36

3045 Drammen

Eller

[email protected]

 

merket ”Operatør”

 

Opplysninger om stillingen kan fås ved operativ leder Espen Thommassen eller daglig leder Kristian Rosvold.

Opplysninger om selskapet finnes på www.v110.no.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann