Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

SEKSJONSLEDER OG TILSYNSPERSONELL

Arbeidsgiver: Bergen brannvesen
Søknadsfrist: 07.05.2011
 

Bergen brannvesen er kommunens brann- og redningskorps med 280 ansatte. Brannvesenet har følgende avdelinger: Beredskap, brannforebyggende, alarmsentral brann Hordaland, IKT og administrasjon. Bergen brannvesen er flyttet inn i ny og fremtidsrettet hovedbrannstasjon på Nygårdstangen. Vi er inne i en spennende utvikling med nye tjenester og endring av oppgaver innen brann og redning. Vi trenger flere nye medarbeidere som kan bidra i denne utviklingen.

 

Bergen brannvesen har 52 ansatte i brannforebyggende avdeling. Vår hovedoppgave er å fremme risikoreduserende tiltak gjennom et godt tilsyns- og informasjons­arbeid. Dette arbeidet skal bidra til å redusere brannskadene i Bergen og holde disse på et fortsatt lavt nivå i årene fremover.

 

 

Til vår brannforebyggende avdeling søker vi:

 

Seksjonsleder særskilt tilsyn

Seksjonen har ansvaret for gjennomføring av tilsyn i særskilte brannobjekter. Seksjonen består av engasjerte medarbeidere i et tverrfaglig og inspirerende arbeidsmiljø. Vi søker etter en motiverende og målrettet leder som kan være med å videreutvikle seksjonen og det brannforebyggende arbeidet i Bergen. Stillingen inngår i lederteamet til avdelingsleder ved brannforebyggende avdeling.

 

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

·        Ledelse, drift og videreutvikling av seksjonen

·        HMS & K-arbeid  

·        Målstyring og rapportering

·        Samarbeid med andre avdelinger/etater

 

I ansettelsen vil det bli lagt vekt på:

 • Evne til å motivere og videreutvikle medarbeidere
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og strukturert
 • Evne til å kommunisere, samarbeide og bygge relasjoner
 • Relevant utdanning, yrkespraksis og ledererfaring
 • Økonomiforståelse, IKT-kunnskap og analytiske egenskaper
 • Erfaring fra kommunale eller statlige tilsyn
 • Kunnskap om relevant lovverk

 

Tilsynspersonell særskilt tilsyn – to ledige stillinger

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av tilsyn etter brann- og eksplosjonsvernloven. Dette er en spennende og utfordrende jobb med utstrakt kontakt med publikum, der evne til kommunikasjon og formidling er viktig. De som ansettes har i stor grad ansvaret for å planlegge og styre sin egen arbeidsdag. Vedkommende vil også delta i tverrfaglig prosjektarbeid, både innad i avdelingen og ut mot eiere og brukere av ulike tilsynsobjekter. Avdelingen er i stadig endring og vil derfor være en utfordrende arbeidsplass også i tiden som kommer. Stillingen krever førerkort klasse B.

 

I ansettelsen vil det bli lagt vekt på:

 • Kommunikasjons- og formidlingsevner, både skriftlig og muntlig
 • Relevant utdanning og yrkespraksis
 • Evne til å arbeide målrettet, strukturert og systematisk
 • Kunnskap om relevante lovverk
 • Erfaring fra tilsynsvirksomhet
 • Erfaring fra HMS-arbeid, risiko/sårbarhetsanalyser

Vi tilbyr:

·        Spennende og lærerike stillinger med gode muligheter for videreutvikling

·        Positivt, engasjert og flerfaglig miljø

·        Utfordrende hverdag med stor grad av selvstendighet

·        Fleksibel arbeidstid

·        Lønn etter kvalifikasjoner

·        Medlemskap i Bergen kommunale pensjonskasse

 

Brannforebyggende avdeling gjennomfører et opplæringsprogram for sine nyansatte. Kurs ved Norges brannskole må påregnes ved behov. Vi krever politiattest av de som ansettes. For mer informasjon se http://www.bergen.kommune.no/brannvesen  eller ta kontakt med leder for brannforebyggende avdeling,  Anders L. Blakseth eller personalleder Tor Svindland .Telefon sentralbord 53 03 00 00.

 

Søknad med CV sendes Bergen brannvesen, Postboks 7700, 5020 Bergen innen 7. mai 2011.

 

 

 

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann