Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

TEAMLEDER INTERKOMMUNALT BRANNVERNSAMARBEID

Arbeidsgiver: Ålesund brannvesen KF
Søknadsfrist: 20.04.2011
 

Ålesund brannvesen KF søker ny medarbeider

 

Ålesund brannvesen KF er organisert som et kommunalt foretak eid av Ålesund kommune. Vår kjernevirksomhet er brannforebyggende arbeid og brann- og redningsarbeid. Vi er i dag ca 60 medarbeidere som har et overordnet mål rettet mot å forebygge branner, samt å redusere konsekvensene ved brann og andre ulykker. Vi søker nå etter ny medarbeider  som vil være sammen med oss å arbeidet mot dette målet.

 

Er du en person som er positiv, har ”stå på vilje”, er glad i å jobbe med mennesker og som liker utfordringer? Vi søker nå etter ny medarbeider som har disse egenskapene.

 

 

Teamleder interkommunalt brannvernsamarbeid (11/1548)

 

100% stilling.

 

DIB er et interkommunalt brannvernsamarbeid mellom Ålesund brannvesen og 6 nabokommuner. Samarbeidet er regulert gjennom avtaler som for tiden er under reforhandlinger. Stillingen som teamleder er knyttet opp mot beredskap og forebyggende arbeid og vi søker nå en leder som kan være med på å videreutvikle dette interkommunale samarbeidet. DIB har for tiden 2,5 stillinger og disse er ansatt i Ålesund brannvesen KF.

 
Arbeidsoppgaver:
 • Ledelse, planlegging og budsjettansvar.
 • Tilsyn særskilte brannobjekt etter HMS- og brannlovgivningen.
 • Utføre tilsyn etter forskrift om håndtering av farlig stoff.
 • Informasjonsarbeid.
 • Oppfølging kontroll/vedlikeholdsoppgaver på biler og brannvernmateriell.
 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av lovpålagte øvelser for kommunene.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Ønskelig kompetanse er beredskapsutdanning trinn II, men minimum beredskapsutdanning trinn I ( jf. Dimensjoneringsforskriftens  § 7 – 7), eller Ingeniør/tekniker, eller annen særskilt brannteknisk utdanning. Søker må være villig til å ta eventuelt manglende tilleggsutdannelse etter ansettelse.
 • Forebyggende kurs ved NBSK.
 • Annen bakgrunn/erfaring vil også kunne vurderes.
 • Erfaring fra beredskap og forebyggende arbeid.
 • Skikkethet og erfaring vil bli vektlagt.
 • Ha førerkort kl C og kompetansebevis for kjøring med utrykningskjøretøy (kode 160).
 • Gode lederegenskaper, initiativ og evne til å motivere og inspirere i team.
 • At søker har gode datakunnskaper/ferdigheter, samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Lønn og arbeidsvilkår etter avtale. Arbeidstid er 37,5 timer uke. Stillingsinstruks er pt. under revidering.

 

For nærmere opplysninger,  kontakt varabrannsjef Johnny Stølen tlf. 70 16 32 24/915 12 225 eller via e-post: [email protected]

Søknadsfrist: 20. april 2011.

 

Vi ser helst at søknaden sendes elektronisk, se annonse på www.alesund.kommune.no under ”Ledige stillinger”. Du finner også søknadsskjemaet på https://min.e-kommune.no/alesund/veiledere/.

Ev. papirsøknader sendes Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann