Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

INGENIØR VED TILSYNSSEKSJONEN

Arbeidsgiver: Drammensregionens brannvesen IKS
Søknadsfrist: 01.06.2011
 

Drammensregionens brannvesen IKS

 

Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) er et interkommunalt selskap, eid av Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande, Sigdal, Svelvik og Øvre Eiker kommuner. Hovedstasjonen ligger i Drammen. Vi har samfunnssikkerhet som hovedoppgave og ivaretar forebyggende- og beredskapsansvaret i eierkommunene våre. Forebyggende avdeling er delt opp i feie- og tilsynsseksjoner. Avdelingen har totalt 44 ansatte hvorav 12 er tilsatt i tilsynsseksjonen.

 

Til en utfordrende og spennende jobb i en av landets mest effektive og resultatorienterte forebyggende avdelinger søker vi:

 

Ingeniør ved tilsynsseksjonen.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Utdanning som ingeniør (bachelor eller mastergrad) fra høyskole eller universitet, annen relevant utdanning eller særskilt utdanning på samme nivå.

Det vil for øvrig bli lagt vekt på:

  • Kunnskap om prosjektledelse og/eller prosjektarbeid.
  • Komplementære ferdigheter til brannteknisk miljø.
  • Gode kunnskaper i og erfaring fra bruk av IKT som verktøy.
  • Fleksibilitet, teamarbeid og selvstendig strukturert arbeid.
  • Erfaring med formidling og bruk av media.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak omfatte:

  • Rådgivning og veiledning ovenfor interne saksbehandlere, eierkommuner og eksterne samarbeidspartnere samt prosjektarbeid og prosjektledelse hovedsakelig innenfor bygningstekniske spørsmål, og samfunnssikkerhet.
  • Motivasjons- og informasjonstiltak om forebyggende brannvern.
  • Gjennomføring av tilsyn i særskilte brannobjekter og andre risikoobjekter.
  • Andre oppgaver innenfor DRBVs virksomhetsområder.

Kvinner og søkere med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Tilsettingen skjer etter gjeldende lover og reglement. Tiltredelsestidspunkt og lønn etter avtale.

 

Nærmere opplysninger v/ leder for tilsynsseksjonen, Per Døviken tlf.32 27 73 62/ 936 28 280.

 

Skriftlig søknad med CV sendes Drammensregionens brannvesen IKS, Langesgt. 11, 3044 Drammen innen 01.06.11.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann