Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

LEIAR BRANNFØREBYGGANDE AVDELING / BRANNINSPEKTØR

Arbeidsgiver: Kvinnherad kommune
Søknadsfrist: 15.03.2011
 

KVINNHERAD KOMMUNE
-fellesskap og trivsel – utvikling og vekst

 

Kvinnherad kommune har 13.100 innbyggjarar. Kommunen ligg i Sunnhordland, mellom Bergen, Haugesund og Odda. Rosendal er administrativt senter, Husnes er største tettstaden og har vidaregåande skule og handelssenter. Kvinnherad er ein vidstrakt kommune og har eit mangfaldig kulturliv. Sjø, skjærgard, fjell og bre gjev naturtilhøve for friluftsliv heile året.

 

Leiar brannførebyggande avdeling / branninspektør

 

I Kvinnherad kommune er det ledig stilling som leiar av brannførebyggande avdeling,
evt. branninspektør ved internt opprykk.
Brannvernet har 4 faste stillingar og 82 deltidstilsette fordelt på 8 brannstasjonar.

 

Arbeidsoppgåver
Stillinga gjer utfordrande oppgåver med tilsyn, saksbehandling, leiing og informasjonstiltak. Andre arbeidsoppgåver relatert til førebyggande arbeid, HMS og beredskap må påreknast.
Stillinga inngår i overordna vakt, det er derfor krav om bustad/oppmøtetid.

Kvalifikasjonar

Ø  Utdanning ihht Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen §§ 7-9 og 7-10 (§7-6 for branninspektør).

Ø  Tilfredsstillande helse

Ø  Førarkort kl B og førarkort kode 160, ynskjeleg med kl C

Ø  God munnleg og skriftleg framstillingsemne

Ø  Personleg egna, sjølvstendig og serviceinnstilt

Søkjar som ikkje tilfredsstiller krava fullt ut ved tilsetjing, må forplikte seg til å gjennomføre nødvendig opplæring.

Lønn og arbeidsvilkår etter avtale. Overordna vakt vert godtgjort etter gjeldande særavtale.

 

Kontaktperson: Brannsjef Grete Nesheim, tlf 53 48 32 72.
 

Send søknad elektronisk via www.kvinnherad.kommune.no innan 15. mars 2011.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann