Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

LEDER AV BEREDSKAPSAVDELINGEN

Arbeidsgiver: Ringerike brann- og redningstjeneste
Søknadsfrist: 13.02.2011
 

Ringerike brann- og redningstjeneste har Ringerike og Hole kommuner som innsatsområde. Ringerike kommune har 27.500 innbyggere og dekker 1500km2, hovedsakelig landbruks-, natur- og friluftsområder. Hole kommune har nesten 6.000 innbyggere og har på lik linje med Ringerike flott natur og gode muligheter for friluftsliv både sommer og vinter.

 

Hønefoss by  er regionsenter for en befolkning på til sammen ca 50.000. Kommunen har gode utdanningstilbud, livlig nærings- og handelsvirksomhet og rike muligheter for friluftsliv. Byen har en sentral beliggenhet i Østlandsområdet med under en times kjøring til blant annet Oslo og Gardermoen.

Brann- og redningstjenesten er organisert i 2 avdelinger, henholdsvis beredskap og forebyggende. På brannstasjonen i Hønefoss er det 45 stillinger og vi har rundt 700 utrykninger pr. år. For utfyllende informasjon, se vår nettside www.ringerike.kommune.no.

 

Vi søker nå etter en

LEDER AV BEREDSKAPSAVDELINGEN

med tiltredelse snarest.

 

Nåværende leder blir snart pensjonist og vi søker derfor etter han etterfølger. Som leder av beredskapsavdelingen vil du få fagansvaret for avdelingen, dvs. ansvar for daglig ledelse (drift og utvikling), organisering og styring av avdelingen (personell og økonomi). Stillingen inngår i brannvesenets lederteam og deltar i 4-delt overordnet vakt (fagleder brann ved hendelser).

 

Stillingen er utfordrende, både faglig-, innsats- og personellmessig. Den er meget selvstendig og du får personalansvaret for hele beredskapsavdelingen (24 heltids og 24 deltidsmannskaper) fordelt på 3 brannstasjoner, noe som til tider kan være meget utfordrende.

 

Kvalifikasjoner

Vi ønsker at du tilfredsstiller kravene til kvalifikasjon som framgår av ”Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen”, avdelingsleder beredskap, dvs. beredskapsutdanning trinn III og ha enten:

 

1. utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole eller annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå eller

2. kvalifikasjoner som utrykningsleder i heltidsbrannvesen - jfr. §7-7 i dimensjoneringsforskriften

 

I tillegg må du ha førerkort klasse B og helst kompetansebevis for utrykningskjøring.

 

Det er viktig med gode datakunnskaper samt at du er utadvent og serviceinnstilt. Erfaring fra ledelse og resultater fra for eksempel omstillinger i tidligere jobb vil bli vektlagt. Videre vil det bli lagt stor vekt på personlig og faglig integritet, interesse for økonomisk styring samt muntlig og skriftlig framstillingsevne.

 

Den som tilsettes må kunne fremlegge godkjent helseattest og politiattest. Bosted må være i en av våre innsatskommuner eller i en kommune i umiddelbar nærhet. Arbeidssted er Hønefoss.

 

Søkere som ikke har de nødvendige kvalifikasjoner etter Dimensjoneringsforskriftens § 7-8 og § 7-10 må forplikte seg til å gjennomføre nødvendige kurs etter ansettelse.

 

Betingelser

Lederlønn etter avtale. Særskilt godgjøring for overordnet vakt. 100% stilling. For stillingen gjelder vanlige kommunale vilkår med rettigheter og plikter som er fastsatt i h.h.t. lov og avtaler. Fra lønnen trekkes 2% pensjonsinnskudd. Brannvesenet har gode ordninger for fri/avspassering.

Søknad med CV sendes Ringerike brann- og redningstjeneste, Postboks 123 Sentrum, 3502 HØNEFOSS eller pr. epost: [email protected] innen 13.02.11. Bruk Ringerike kommunes søknadsskjema som du finner på kommunens hjemmesider www.ringerike.kommune.no eller ved å ringe Servicetorget på tlf. 32 11 77 23.


Nærmere opplysninger om stillingen fåes ved henvendelse til brannsjef Bjørn Småbråten eller varabrannsjef Terje Reginiussen, tlf. 32 11 74 00.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann