Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

OVERBRANNMESTER

Arbeidsgiver: Alarmsentralen 110 Telemark
Søknadsfrist: 09.01.2011
 

LEDIG STILLING SOM OVERBRANNMESTER – 110-TELEMARK

 

Alarmsentralen 110 Telemark betjener mottak av meldinger om brann og ulykke fra befolkningen i Telemark Fylke over nødnummer 110, og sørger for at tilstrekkelig innsatsstyrke alarmeres. Dekningsområdet er på 15 299 km² og har ca. 167 000 innbyggere.
Alarmsentralen utalarmerer 9 brannvesen fordelt på 21 brannstasjoner.

110-Telemark er et interkommunalt samarbeid i henhold til Kommunelovens § 27 med Skien kommune som vertskommune fra 1. januar 2004. Som vertskommune har Skien ansvaret som arbeidsgiver. Alarmsentralen har totalt 15 ansatte. 12 operatører sikrer kontinuerlig 2-manns betjening.

 

Det er ledig fast 100 % stilling på dagtid som overbrannmester ved 110-Telemark med tiltredelse så snart som praktisk mulig.

 

Stillingsbeskrivelse

 

Ansvarsområde:

Ansvarlig for brannalarmsentralens administrative funksjoner og oppgaver.

 

Hovedarbeidsområde:

·      Være alarmsentralens bemanningsansvarlig, dvs. skiftplanlegging for 12 operatører i 6-skift.

·      Sørge for utarbeidelse og ajourhold av alarmsentralens internkontroll system og kvalitetsikringsordninger, herunder øvelsesplan og kompetanse / utvikling.

·      Ajourføre Alarmsentralens fagsystemer samt bistå ved utarbeidelse av rapporter, statistikker og fakturering.

·      Bistå alarmsentral operatører ved belastningstopper.

 

Rapporterer til:

Branninspektør – alarmsentral

 

Stillingen

Stillingen krever gode evner til planlegging / struktur, evner og interesse for håndtering administrative systemer og kunnskaper samt interesse for informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

 

Kvalifikasjonskrav

Fagutdannelse og/ eller erfaring innenfor et relevant fagområde.

Gode IKT-kunnskaper.

Bilsertifikat kl. B.

 

Betingelser

Stillingen er normalt innenfor ordinær arbeidstid. Lønn for tiden kr. 423 000.

Pensjonsbetingelser: I h. t. Skien kommunale pensjonskasse.

 

Stillingen er ledig med tiltredelse etter nærmere avtale.

 

Søknader skal minst inneholde:

¨      utfylt søknadsskjema, se www.skien.kommune.no

¨      orginaler attester/vitnemål forevises på et evt. intervju

¨      (andre dokumenter vil intervjuutvalget be om dersom det finner det formålstjenlig)

 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Branninspektør Henrik Brokke, 35 59 34 00.
Besøk gjerne Alarmsentralens hjemmesider: www.110telemark.no
 
Søknadsfrist: 09. januar 2011
 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann