Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

UNDERVISNINGSLEDERE

Arbeidsgiver: Norges brannskole
Søknadsfrist: 12.03.2004
 

Norges brannskole søker to undervisningsledere til Undervisningsseksjon.

Undervisningsseksjon:
- En stilling (fast tilsetting).
- En stilling (ett års vikariat med mulighet for fast tilsetting).

Hovedansvarsområde:
Stillingen er tillagt ansvar innenfor fagfeltet ledelse og pedagogikk, herunder:
- Undervisning.
- Kursadministrasjon.
- Kurs- og fagutvikling.

Kvalifikasjoner:
Vi ønsker søkere som vil være med på å videreutvikle et nasjonalt kompetansesenter innen brann/redning og brannvern. Du må ha gode samarbeidsevner, være serviceinnstilt og ha evne til å jobbe strukturert og målrettet. Stillingen krever at du fungerer godt i team og kan jobbe selvstendig innenfor egne fagfelt.

Utdanning og praksis bør være fra ett eller flere av følgende områder:
- Ledelse og organisasjon.
- Personal- og organisasjonsutvikling.
- Lederutvikling/samarbeidstrening.
- Operativ ledelse.
- Redningstjeneste, skadesteds- og katastrofearbeid.
- Alarmsentral.
- Undervisning.
- Relevant operativ erfaring, gjerne fra brann- og feiervesen, helse, politi eller forsvaret, vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:
- Positivt, engasjert og flerfaglig miljø.
- Utfordrende hverdag med stor grad av selvstendighet.
- Fleksibel arbeidstid.
- Gode muligheter for personlig utvikling.
- Medlemskap i Statens pensjonskasse.
- Tilskudd til dekning av flytteutgifter.
- Hjelp med å skaffe bolig.

Lønn i stillingskode 0956, undervisningsleder, lønnstrinn 37-50, for særlig kvalifisert søker kan annen lønnsinnplassering bli vurdert. For stillingen gjelder vilkår etter Tjenestemannsloven og gjeldende avtaler og regelverk.

På bakgrunn av personalpolitiske mål om at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold, oppfordres spesielt kvinner og personer med minoritetsbakgrunn til å søke stillingene.

Nærmere opplysninger får du ved å ta kontakt med seksjonssjef Einar Pedersen på telefon 911 79 986 eller undervisningskoordinator Steinar Steinsvik på telefon 76 91 90 15.

Søknad med CV sendes elektronisk til
[email protected], eller til
Norges brannskole,
9441 Fjelldal.

Søknadsfrist 12. mars 2004.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Om Norges brannskole Tjeldsund
Brannskader påfører samfunnet store menneskelige lidelser og økonomiske tap. De samlede brannskadene i Norge er store i internasjonal sammenheng, noe som har medført at myndighetene har utpekt brannvern til et spesielt satsingsområde. Norges brannskole spiller en viktig rolle i dette arbeidet, med hovedansvar for utdanning av landets brann- og feierpersonell.

Skolen har 42 ansatte og er ISO-sertifisert. Norges brannskole ligger i naturskjønne omgivelser i Tjeldsund i Nordland, med rike muligheter for friluftsliv. Det er cirka 15 kilometer til Harstad/Narvik lufthavn Evenes og cirka 45 kilometer til Harstad. Regionen har et godt utbygd skole- og servicetilbud.

Norges brannskole er underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Tidligere Direktoratet for sivilt beredskap og Direktoratet for brann- og elsikkerhet inngår i DSB. Direktoratet skal bidra til å hindre tap av liv og verne om helse, miljø, viktige samfunnsfunksjoner og materielle verdier i forbindelse med ulykker, katastrofer og andre uønskede hendelser i fred, krise og krig
.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann