Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINSPEKTØR

Arbeidsgiver: Kristiansand brann- og feiervesen
Søknadsfrist: 16.03.2004
 

Stilling ved brannforebyggende avdeling

 

Vil du bo i den del av landet som har mest sol og lengst sommer? Kan du tenke deg en arbeidsplass med grønne plener like ved elva, med lyse kontorer, terasse og egen gymsal, med eget idrettslag som foruten bedriftsidrett arrangerer sosiale tilstelninger av høy kvalitet? Da bør du søke stilling hos oss.

 

Ved Kristiansand brann- og feiervesen er det nå ledig to stillinger som:

 

Branninspektør i forebyggende avdeling, stillingsnummer 501430 og 501680.

 

Arbeidet består av å utføre tilsyn etter Lov om vern mot brann, eksplosjon m.v. og i å utføre saksbehandling etter samme lov med tilhørende forskrifter.  Avdelingen har og ansvar for motivasjons- og informasjonstiltak om brannvern i forhold til publikum.

 

Man har de siste årene bygget opp en handlekraftig avdeling bestående av leder og 7 inspektører som danner et sterkt faglig brannmiljø hvor også intern og ekstern opplæring inngår som et vesentlig element.  Avdelingen er ung og fleksibel og vil være påvirkelig av nye ideer fra nye medarbeidere. Det forventes at alle i avdelingen er utadvendte i møte med publikum

 

Søker skal ha enten:

·         Utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå, eller

·         Yrkesutdanning for brannkonnstabel i heltidsbrannvesen samt brannskolekurset ”Beredskapsutdanning trinn I”.

 

I tillegg kreves kurset ”Forebyggende Kurs” som arrangeres av Norges brannskole. Kurset kan om nødvendig  tas etter tiltredelse og dekkes da av etaten.

 

Stillingen lønnes i lønnsramme 285' - 314'. Lønnskrav bes fremsatt i søknaden.

 

Etaten er uniformert og det gis uniformsgodtgjørelse.

 

Da etaten har få kvinner vil vi sette pris på kvinnelige søkere.

 

Evt. spørsmål vedr. stillingen kan rettes til brannsjef T. R. Hansen (38079556) eller avd. leder J. Røilid (38079558). Søknadsskjema fås tilsendt ved henvendelse, eller det kan hentes på www.kristiansand.kommune.no.

 

Søknadsfrist:16.3.2004

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann